Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Wszystkich przybyłych osób, pochodzących bezpośrednio od Jakuba, było siedemdziesiąt,[3] a Józef był już w Egipcie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
A wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt. Józef zaś już był w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Było tedy wszytkich dusz tych, którzy wyszli z biodry Jakobowej, siedmdziesiąt, a Jozef był w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Było zaś wszystkich potomków Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Wszystkich potomków Jakuba było siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Wszystkich potomków, pochodzących od Jakuba, było siedemdziesięciu, Józef zaś był już w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Wszyscy oni byli potomkami Jakuba, w sumie siedemdziesięciu. Józef natomiast przebywał już w Egipcie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Wszystkich osób pochodzących od Jakuba było siedemdziesiąt; a Józef był już w Egipcie.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
Wszystkich bezpośrednich potomków Jaakowa było siedemdziesięciu ludzi, a Josef był w Egipcie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) 76 книг
Йосиф же був у Єгипті. Всіх же душ з Якова було сімдесять пять.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Zaś wszystkich dusz, które wyszły z biodra Jakóba, było siedemdziesiąt dusz; a Josef był już w Micraim.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
I wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt dusz, lecz Józef był już w Egipcie.