Porównanie tłumaczeń Dz 16:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przyszedł zaś do Derbe i Listry i oto uczeń pewien był tam imieniem Tymoteusz syn kobiety pewnej judejskiej wiernej ojca zaś Greka
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dotarł też do Derbe i do Listry.1) A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz,2) syn kobiety Żydówki, wierzącej,3) ojca zaś Greka,4)[1)Dz 15:3; Dz 16:5; Rz 16:4; 1Kor 7:17; 1Kor 11:16; 1Kor 14:34; 1Kor 16:1; 2Kor 8:1; 2Kor 11:8; 2Kor 12:13; Ga 1:2; 1Tes 2:14; 2Tes 1:4; Obj 1:4; Obj 2:7; Obj 3:6; Obj 22:16][2)Dz 14:6][3)Dz 17:14; Dz 18:5; Dz 19:22; Dz 20:4; Rz 16:21; 1Kor 4:17; 1Tes 3:2; 1Tm 1:2; Hbr 13:23][4)Małżeństwa mieszane w judaizmie: Ezd 9:1-10, 14; Neh 13:23-27; Ml 2:10-16; Jub 30:7-17; m. Qiddushin 3;12; m. Yevamot 7.5. Wg żydowskiego prawa z początków II w. po Chr. narodowość dziedziczy się po matce. Nie jest pewne, czy w I w. było w tej sprawie podobnie.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przyszedł zaś [i] do Derbe i do Listry. I oto uczeń pewien był tam imieniem Tymoteusz, syn kobiety, Judejki wiernej, ojca zaś Hellena,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przyszedł zaś do Derbe i Listry i oto uczeń pewien był tam imieniem Tymoteusz syn kobiety pewnej judejskiej wiernej ojca zaś Greka
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Прийшов же він до Дервії і Лістри. І ось був тут якийсь учень на ім'я Тимотей, син жінки, наверненої юдейки, а батька грека.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W trakcie podróży Paweł dotarł też do Derbe i Listry. Mieszkał tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz. Był on synem wierzącej Żydówki, a jego ojciec był Grekiem.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I przyszedł do Derby i do Listry; a oto tam był uczeń niektóry, imieniem Tymoteusz, syn niektórej niewiasty Żydówki wiernej a ojca Greka.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I przyszedł do Derby i do Listry. A oto był tam uczeń niektóry, imieniem Tymoteusz, syn niewiasty Żydówki wiernej, z ojca poganina.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Dotarł też do Derbe i do Listry. A był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, i ojca Greka.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przybył też do Derbe, a następnie do Listry. Mieszkał tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Jego matką była Żydówka, która przyjęła wiarę, a ojcem Grek.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Doszedł również do Derbe i Listry. A był tam właśnie pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która już uwierzyła, i ojca poganina.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Paweł dotarł do Derbe i Listry. Tam właśnie mieszkał pewien. wyznawca Chrystusa, Tymoteusz, którego matka była Żydówką nawróconą na chrześcijaństwo, a ojciec był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przybył (Paweł) do Derbe i Lystry, gdzie żył uczeń imieniem Tymoteusz, syn nawróconej Żydówki, którego ojcem był Grek.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Przyszedł także do Debre i do Listry. A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn pewnej godnej zaufania niewiasty Żydówki, a ojca Greka;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Sza'ul udał się w dół i poszedł w stronę Listry, gdzie mieszkał talmid imieniem Tymoteusz. Był on synem Żydówki, która zaufała, i ojca Greka.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Przybył więc do Derbe oraz do Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej niewiasty, Żydówki, i ojca Greka;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Najpierw udał się do Derbe i Listry. Spotkał tam pewnego ucznia imieniem Tymoteusz, będącego synem Żydówki, która uwierzyła w Jezusa, oraz ojca poganina.