Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala od nadchodzącego gniewu Boga.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i oczekiwać Syna Jego z niebiosów, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, wyciągającego nas z gniewu przychodzącego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I oczekiwać Syna Jego z niebios którego wzbudził z martwych Jezusa który ratuje nas z gniewu przychodzącego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I oczekiwali Syna jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
i oczekiwali Syna jego z niebios (którego wzbudził z martwych), Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
i aby oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który chroni nas przed nadchodzącym gniewem.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
i oczekiwać z nieba Jego Syna, Jezusa, wskrzeszonego z martwych. On nas wybawi od nadchodzącego gniewu.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
i oczekiwać z nieba Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wybawia od nadchodzącego gniewu.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
i oczekiwać przyjścia z niebios jego Syna, Jezusa. Bóg wyrwał go śmierci, a on ratuje nas od grożącego nam sądu Bożego.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
i oczekiwać przyjścia z niebios Jego Syna, którego Bóg wskrzesił z martwych, Jezusa. On nas obroni przed mającym nadejść gniewem.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
й очікувати з небес його сина, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
By oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas ratuje z nadchodzącego gniewu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
i wyczekiwać Jego Syna Jeszui, którego On wskrzesił z martwych, aż ukaże się z nieba i ocali nas przed nadciągającą furią sądu Bożego.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
oraz oczekiwać z niebios jego syna, którego wskrzesił z martwych, mianowicie Jezusa, który nas ratuje od nadchodzącego srogiego gniewu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
oraz oczekiwać powrotu z nieba Jego Syna—Jezusa, którego wskrzesił z martwych. Tylko On może nas uchronić przed nadchodzącym sądem Boga.