Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
do Tytusa, prawowitego dziecka według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tytusowi, prawowitemu synowi co do wspólnej wiary: łaska i pokój* od Boga. Ojca. i Pomazańca Jezusa, Zbawiciela naszego. [* Inne lekcje zamiast "łaska i pokój": "łaska, pokój"; "łaska wam i pokój"; "łaska, litość, pokój"; "łaska, litość i pokój"; "pokój ci i łaska"; pokój ci, i łaska, i litość".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tytusowi szczeremu dziecku według wspólnej wiary łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Pomazańca Zbawiciela naszego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
do Tytusa, prawowitego syna we wspólnej wierze. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec i nasz Zbawca, Jezus Chrystus, będą twoim udziałem.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Tytusowi, własnemu synowi według spólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Tytusowi, miłemu synowi według spólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Tytusowi, mojemu prawdziwemu dziecku ze względu na wspólną wiarę: Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Do Tytusa, prawdziwego dziecka we wspólnej wierze: łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
do Tytusa, prawowitego syna we wspólnej wierze: łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Drogi Tytusie, jesteś związany ze mną wspólną wiarą, jak syn z ojcem. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, obdarzą cię łaską i pokojem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
do Tytusa, swojego rodzonego dziecka we wspólnej wierze: łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
до Тита, щирого сина за спільною вірою: ласка і мир від Бога, Батька, і [Господа] Ісуса Христа, нашого Спасителя.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary łaska ci, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Do Tytusa, prawdziwego syna w naszej wspólnej wierze: łaska i szalom od Boga Ojca i od Mesjasza Jeszui, naszego Wyzwoliciela.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
do Tytusa, prawdziwego dziecka według wspólnej wiary: Życzliwość niezasłużona i pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego wybawcy.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Tytusie, dzięki naszej wspólnej wierze, jesteś mi jak rodzony syn. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Zbawiciel, obdarzają cię swoją łaską i pokojem!