Kody gramatyczne

I-DSN
First Entry
÷I-DSN
Part of Speech: Interrogative pronoun.
Case: Dative (indirect object, "to"; also location "in", (rarely): "at”; instrument, "with").
Number: Singular.
Gender: Neuter


...


Więcej...

Siglum
Treść
JAHWE, kto uwierzył wieści naszej? I ramię JAHWE komu zostało objawione?
Wy jesteście sól ziemi. Jeśli tylko zaś sól stałaby się mdła, przez co będzie posolona? Na nic [nie] jest dobra więcej jeśli nie wyrzucona na zewnątrz zdeptaną być przez ludzi.
Komu zaś przyrównam pokolenie to? Podobne jest chłopcom siedzącym na rynkach, co zwracając się do innych