Kody gramatyczne

S-2SDSM
First Entry
÷S-2SDSM
Part of Speech: poSsessive pronoun.
Case: Dative (indirect object, "to"; also location "in", (rarely): "at”; instrument, "with")).
Number: Singular.
Gender: Masculine


...


Więcej...

Siglum
Treść
Czemu zaś widzisz pyłek w oku brata twego, zaś w twym oku belki nie widzisz?
Zbliżywszy się zaś słudzy gospodarza powiedzieli mu: Panie, nie dobre ziarno posiałeś w swe pole? Skąd więc ma kąkol?