Słownik Stronga

G2075

G2075

ἐστέ

Język:
grecki
Transliteracja:
esté
Wymowa:
es-teh'
Definicja:
być

- Oryginał: ἐστέ

- Transliteracja: Este

- Fonetyczny: es-the'

- Definicja:

1. druga osoba liczby mnogiej "być"

- Pochodzenie: druga osoba liczby mnogiej obecna wskazująca na G1510

- Wpis TDNT: Brak

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Druga osoba liczby mnogiej obecna wskazująca na G1510; Jesteście:- bądźcie przynależne.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Wy z Boga jesteście, dzieci, i zwyciężyliście ich, bo większy jest [Ten] w was niż [ten] w świecie.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Szczęśliwi jesteście kiedy znieważyliby was i prześladowaliby i mówiliby wszelką niegodziwą wypowiedź przeciw was kłamiący ze względu na Mnie
Wy jesteście sól ziemi jeśli zaś sól zostałaby pozbawiona smaku w czym zostanie posolona na nic jest silna już jeśli nie zostać wyrzuconą na zewnątrz i być deptaną przez ludzi
Wy jesteście światło świata nie może miasto zostać ukryte na górze leżące
i mówi im dlaczego trwożliwi jesteście małej wiary wtedy zostawszy podniesionym upomniał wiatry i morze i stała się cisza wielka
Nie bowiem wy jesteście mówiący ale Duch Ojca waszego mówiący w was
zaś Jezus powiedział nadal i wy nierozumni jesteście
Wy zaś nie pozwalalibyście się nazywać Rabbi jeden bowiem jest wasz Mistrz Pomazaniec wszyscy zaś wy bracia jesteście
Tak i wy z zewnątrz wprawdzie jesteście ukazani ludziom sprawiedliwi wewnątrz zaś pełni jesteście obłudy i bezprawia
Tak że świadczycie sobie że synowie jesteście którzy zamordowali proroków
I powiedział im dlaczego trwożliwi jesteście tak jak nie macie wiary
I mówi im tak i wy nierozumni jesteście nie rozumiecie że wszystko co z zewnątrz wchodzące w człowieka nie może go uczynić pospolitym
Który bowiem kolwiek dałby wypić wam kubek wody w imię Moje że Pomazańca jesteście amen mówię wam nie zgubiłby zapłaty jego
Kiedy zaś prowadziliby was wydający nie martwcie się przed co powiedzielibyście ani rozważajcie ale co jeśli zostałoby dane wam w tą godzinę to mówcie nie bowiem jesteście wy mówiący ale Duch Święty
Szczęśliwi jesteście kiedy znienawidziliby was ludzie i kiedy odłączyliby was i znieważyliby i odrzuciliby imię wasze jak niegodziwe ze względu na Syna człowieka
Obróciwszy się zaś upomniał ich i powiedział nie wiecie jakiego ducha jesteście wy
Biada wam znawcy Pisma i faryzeusze obłudnicy że jesteście jak grobowce nie oznaczone i ludzie chodzący powyżej nie wiedzą
Od kiedy kolwiek zostałby podniesiony gospodarz i zamknąłby drzwi i zaczęlibyście na zewnątrz stać i pukać do drzwi mówiąc Panie Panie otwórz nam i odpowiedziawszy powie wam nie znam was skąd jesteście
I powie mówię wam nie znam was skąd jesteście odstąpcie ode Mnie wszyscy sprawcy niesprawiedliwości
I powiedział im wy jesteście uznającymi za sprawiedliwych siebie przed ludźmi zaś Bóg zna serca wasze gdyż wśród ludzi wysokie ohyda przed Bogiem jest
Wy zaś jesteście którzy wytrwali ze Mną w próbach moim moich
Powiedział zaś do nich jakie słowa te które wymieniacie do siebie idąc i jesteście ponurzy
I powiedział im dlaczego którzy są poruszeni jesteście i dla czego rozważania wstępują w sercach waszych
Wy zaś jesteście świadkowie tych
I powiedział im wy z niskości jesteście Ja z wysoka jestem wy ze świata tego jesteście Ja nie jestem ze świata tego
Mówił więc Jezus do tych którzy uwierzyli Mu Judejczyków jeśli wy wytrwalibyście w Słowie moim prawdziwie uczniowie moi jesteście
Wiem że nasienie Abrahama jesteście ale usiłujecie Mnie zabić gdyż Słowo moje nie ma miejsca w was
Wy z ojca oszczercy jesteście i w pożądliwościach ojca waszego chcecie czynić on morderca był od początku i w prawdzie nie pozostał gdyż nie jest prawda w nim gdy mówiłby kłamstwo z własnych mówi gdyż kłamca jest i ojciec jego
Będący z Boga wypowiedzi Boga słucha dla tego wy nie słuchacie że z Boga nie jesteście
ale wy nie wierzycie nie bowiem jesteście z owiec moich jak powiedziałem wam
Odpowiedział im Jezus nie jest które jest napisane w Prawie waszym Ja powiedziałem bogowie jesteście
Mówi mu Jezus który jest umyty nie potrzeby ma niż stopy umyć ale jest czysty cały i wy czyści jesteście ale nie wszyscy
Poznał bowiem wydającego Go dla tego powiedział nie wszyscy czyści jesteście
Jeśli te wiecie szczęśliwi jesteście jeśli czynilibyście te
W tym poznają wszyscy że moi uczniowie jesteście jeśli miłość mielibyście między sobą nawzajem
Już wy czyści jesteście ze względu na Słowo które mówiłem wam
Wy przyjaciele moi jesteście jeśli czynilibyście jak wiele Ja przykazuję wam
Jeśli ze świata byliście świat kiedykolwiek co własne lubił że zaś ze świata nie jesteście ale Ja wybrałem was ze świata dla tego nienawidzi was świat
I wy zaś świadczycie bo od początku ze Mną jesteście
wy jesteście synowie proroków i przymierza którego zawarł Bóg z ojcami naszymi mówiąc do Abrahama i nasieniem twoim zostaną błogosławione wszystkie rody ziemi
zaś następującemu dniowi został ukazany im walczącym i jednał ich do pokoju powiedziawszy mężowie bracia jesteście wy po co czynicie niesprawiedliwość jeden drugiemu
Odpowiedziawszy zaś duch niegodziwy powiedział Jezusa znam i o Pawle wiem wy zaś kim jesteście
Ja wprawdzie jestem mąż Judejczyk który jest zrodzony w Tarsie Cylicji który jest wychowany zaś w mieście tym u stóp Gamaliela który jest wychowywany według dokładności ojczystego Prawa zapaleniec będąc Boga tak jak wszyscy wy jesteście dzisiaj
Wśród których jesteście i wy powołani Jezusa Pomazańca
grzech bowiem nad wami nie będzie panował nie bowiem jesteście pod Prawem ale pod łaską
Nie wiecie że przy czym stawiacie siebie samych jako niewolnicy ku posłuszeństwu niewolnicy jesteście którym jesteście posłuszni albo grzechu ku śmierci lub posłuszeństwa ku sprawiedliwości
Wy zaś nie jesteście w ciele ale w Duchu jeśli tylko Duch Boga mieszka w was jeśli zaś ktoś Ducha Pomazańca nie ma ten nie jest Jego
Jestem przekonany zaś bracia moi i sam ja o was że i sami napełnieni jesteście dobrocią którzy jesteście wypełnieni całym poznaniem mogący i jedni drugich napominać
Przez Niego zaś wy jesteście w Pomazańcu Jezusie który stał się dla nas mądrość od Boga sprawiedliwość zarówno i poświęcenie i odkupienie
jeszcze bowiem cieleśni jesteście kiedy bowiem w was zazdrość i kłótnia i poróżnienia czyż nie cieleśni jesteście i według człowieka postępujecie
Kiedy bowiem mówiłby ktoś ja wprawdzie jestem Pawła inny zaś ja Apollosa czyż nie cieleśni jesteście
Boga bowiem jesteśmy współpracownicy Boga rola Boga budowla jesteście
Nie wiecie że świątynia Boga jesteście i Duch Boga mieszka w was
Jeśli ktoś świątynię Boga niszczy zniszczy tego Bóg bowiem świątynia Boga święta jest którzy jesteście wy
Już którzy są zaspokojeni jesteście już wzbogaciliście się niezależnie od nas królowaliście i oby rzeczywiście królowaliście aby i my z wami razem królowalibyśmy
A wy którzy są nadętymi jesteście i wcale bardziej zasmuciliście się aby zostałby usunięty z pośród was ten czynu tego który uczynił
Oczyśćcie więc stary zakwas aby bylibyście nowe ciasto tak jak jesteście przaśni i bo jako Pascha nasza za nas został złożony w ofierze Pomazaniec
Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych
Czy nie wiecie że ciało wasze świątynia w was Świętego Ducha jest którego macie od Boga i nie jesteście was samych
Nie jestem wysłannik nie jestem wolny czyż nie Jezusa Pomazańca Pana naszego widziałem nie dzieło moje wy jesteście w Panu
Jeśli dla innych nie jestem wysłannik ale rzeczywiście wam jestem bowiem pieczęć mojego wysłannictwa wy jesteście w Panu
Wy zaś jesteście ciało Pomazańca a członki z poszczególna
Tak i wy skoro zapaleńcy jesteście duchów ku budowaniu zgromadzenia szukajcie aby obfitowalibyście
Jeśli zaś Pomazaniec nie jest wzbudzony próżna wiara wasza jeszcze jesteście w grzechach waszych
czy to jesteśmy pocieszani dla waszego pocieszenia i zbawienia a nadzieja nasza mocna o was wiedzący że tak jak uczestnicy jesteście cierpień tak i pocieszenia
Na to bowiem i napisałem aby poznałbym wypróbowanie wasze jeśli ku wszystkiemu posłuszni jesteście
List nasz wy jesteście który jest wypisany w sercach naszych który jest znany i który jest czytany przez wszystkich ludzi
Którzy są objawieni że jesteście list Pomazańca który został wysłużony przez nas który jest wypisany nie atramentem ale Duchem Boga żyjącego nie na tablicach kamiennych ale na tablicach serca cielesnych
Jaka zaś zgodność świątyni Boga z bożkami wy bowiem świątynia Boga jesteście żyjącego tak jak powiedział Bóg że zamieszkam w nich i przejdę się i będę ich Bóg i oni będą mój lud
nie dla potępienia mówię przepowiedziałem bowiem że w sercach naszych jesteście ku umrzeć razem i razem żyć
Siebie samego doświadczajcie jeśli jesteście w wierze siebie samych badajcie czy nie uznajecie siebie samych że Jezus Pomazaniec w was jest chyba nie jacyś niewypróbowani jesteście
Tak nierozumni jesteście rozpocząwszy Duchem teraz ciałem kończycie
Wszyscy bowiem synowie Boga jesteście przez wiarę w Pomazańca Jezusa
Nie jest Judejczyk ani Grek nie jest niewolnik ani wolny nie jest męskie i żeńskie wszyscy bowiem wy jednym jesteście w Pomazańcu Jezusie
Jeśli zaś wy Pomazańca zatem Abrahama potomek jesteście i według obietnicy dziedzice
Że zaś jesteście synowie posłał Bóg Ducha Syna Jego do serc waszych wołającego Abba Ojcze
Jeśli zaś Duchowi jesteście prowadzeni nie jesteście pod Prawem
i będących nas martwymi dla upadków współożywił z Pomazańcem łaską jesteście którzy są zbawieni
Bowiem łaską jesteście którzy są zbawieni przez wiarę i to nie z was Boga to dar
Zatem więc już nie jesteście obcy i przechodnie ale współobywatele świętych i domownicy Boga
To bowiem jesteście wiedząc że każdy rozpustnik lub nieczysty lub chciwiec co jest bałwochwalca nie ma dziedziczenia w Królestwie Pomazańca i Boga
i jesteście w Nim którzy są napełnieni który jest głowa każdej zwierzchności i władzy
Wy bowiem jesteście chwała nasza i radość
O zaś braterstwie nie potrzebę macie pisać wam sami bowiem wy pouczeni przez Boga jesteście do miłować jedni drugich
Wy zaś bracia nie jesteście w ciemności aby ten dzień was jak złodziej pochwyciłby
wszyscy wy synowie światła jesteście i synowie dnia nie jesteśmy nocy ani ciemności
Jeśli zaś bez jesteście karcenia którego uczestnicy stali się wszyscy zatem bękarty jesteście a nie synowie
Napisałem wam Ojcowie gdyż poznaliście Go od początku napisałem wam młodzieńcy gdyż mocni jesteście i Słowo Boga w was pozostaje i zwyciężyliście niegodziwego
Wy z Boga jesteście dzieciaczki i zwyciężyliście ich gdyż większy jest Ten w was niż ten na świecie