Słownik Stronga

G2657

G2657

κατανοέω

Język:
grecki
Transliteracja:
katanoéō
Wymowa:
kat-an-o-eh'-o
Definicja:
postrzegać

- Oryginał: κατανοέω

- Transliteracja: Katanoeo

- Fonetyczny: kat-an-o-eh'-o

- Definicja:

1. postrzegać, zauważać, obserwować, rozumieć

2. uważnie rozważyć, przymocować oczy lub umysł do

- Pochodzenie: z G2596 i G3539

- Wpis TDNT: 20:13,6

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Od G2596 i G3539; obserwować w pełni:- oto rozważ odkrycie postrzegania.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
I zobaczyła kobieta, że dobre drzewo do jedzenia, i że przyjemny dla oczu patrząc i piękno jest zauważalne i spróbowawszy owocu jego zjadła. I dała i mężowi jej z nią, i zjedli.
Czemu zaś widzisz pyłek w oku brata twego, zaś w twym oku belki nie widzisz?
I nie stał się słaby [w] wierze, rozumiał, [że] jego samego ciało zmartwiałe, stu letni gdzie będąc, i uśmiercone łono Sary.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Dlaczego zaś widzisz drzazgę w oku brata twojego zaś w twoim oku belki nie dostrzegasz
Dlaczego zaś widzisz drzazgę w oku brata twojego zaś belki we własnym oku nie dostrzegasz
Przyjrzyjcie się kruki że nie sieją ani żną którym nie jest schowek ani spichlerz i Bóg karmi je ile więcej bardziej wy przewyższacie ptaki
Przyjrzyjcie się lilie jak wzrastają nie trudzą się ani przędą mówię zaś wam ani Salomon w całej chwale jego okrył się jak jedna z tych
Dostrzegłszy zaś ich przebiegłość powiedział do nich czemu Mnie doświadczacie
zaś Mojżesz zobaczywszy zdziwił się widzeniu gdy podchodzi zaś on przyjrzeć się stał się głos Pana do niego
Ja Bóg ojców twoich Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba drżący zaś który stał się Mojżesz nie ośmielał się przyjrzeć się
W które spojrzawszy wprost dostrzegłem i zobaczyłem czworonogi ziemi i zwierzęta i pełzające i ptaki nieba
Gdy zaś dzień stał się ląd nie poznawali zatokę zaś jakąś dostrzegali mającą brzeg do której zaplanowali jeśli oby mogą wypchnąć statek
i nie który stał się słabym w wierze nie dostrzegał jego samego ciało już które jest uczynione martwym stu lat gdzieś będąc i uśmiercone łono Sary
Skąd bracia święci powołania niebiańskiego uczestnicy przyjrzyjcie się tego Wysłannika i Arcykapłana wyznania naszego Pomazańca Jezusa
i dostrzegalibyśmy jedni drugich ku pobudzaniu miłości i dobrych dzieł
Gdyż jeśli ktoś słuchacz Słowa jest a nie wykonawca ten jest podobny mężowi przypatrującemu się oblicze naturalne jego w zwierciadle
przypatrzył się bowiem sobie samemu i odszedł i zaraz zapomniał jaki był