Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dziękuję Temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że mnie uznał za godnego wiary, wyznaczając do posługi,
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wdzięczność mam (dla tego), (który umocnił)* mię, Pomazańca Jezusa, Pana naszego, że godnym wiary mię uznał, umieściwszy sobie do służby, [* Inna lekcja zamiast "który umocnił": "który umacnia".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A wdzięczność mam (Temu) który umocnił mnie Pomazańcowi Jezusowi Panu naszemu że wiernego mnie uznał umieściwszy w posługę