Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Pomazańca Pana naszego, chwała, wielkość, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i na wszystkie wieki. Amen.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Pomazańca, Pana naszego, chwała, wielkość, siła i władza przed każdym wiekiem, i teraz, i na wszystkie - wieki. Amen.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Jedynemu mądremu Bogu Zbawicielowi naszemu chwała i wielkość moc i władza i teraz i na wszystkie wieki amen