Porównanie tłumaczeń Mt 11:20

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wtedy zaczął ganić miasta w których stały się największe dzieła mocy Jego, że nie zmieniły myślenia.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Wtedy zaczął łajać miasta w których stało się najwięcej dzieł mocy Jego że nie opamiętały się
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Wtedy zaczął grozić miastom, w których miało miejsce najwięcej przejawów Jego mocy,* ** że się nie opamiętały:***[*Przejaw mocy, δύναμις, może występować z τέρας, tj. cud, zob. 510 2:19. W NP pojawia się tylko w lm z σημεῖα, tj. znaki (470 12:38); bardzo powszechne u Jana. Bliskoznaczne: παράδοξος, niesłychany, dziwny (490 5:26), ἔνδοξος, chwalebny (490 13:17), θαυμάσιος, cudowny (470 21:15).][**500 15:24; 510 2:22; 490 10:21; 490 10:22; 480 2:23-28; 490 6:1-5; 480 3:1-6; 490 6:6-11][***Nieczułość na wezwanie Boże jest winą człowieka. Powód braku odpowiedzi na zaproszenie ewangelii nie musi leżeć po stronie zwiastującego.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wtedy zaczął łajać miasta, w których stały się bardzo liczne dzieła mocy jego, że nie zmieniły myślenia:
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Wtedy zaczął łajać miasta w których stało się najwięcej dzieł mocy Jego że nie opamiętały się