Porównanie tłumaczeń Mt 11:5

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ślepi znowu widzą i kulawi chodzą, trędowaci są oczyszczani i głusi słyszą i martwi są podnoszeni, a biednym ogłaszana jest dobra nowina.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Niewidomi odzyskują wzrok i kulawi chodzą trędowaci są oczyszczani i głuchoniemi słyszą martwi są wzbudzani a ubogim jest głoszona dobra nowina
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Niewidomi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim głoszona jest ewangelia --
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ślepi znowu widzą i chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, i głusi słyszą, i martwi podnoszą się, i biednym (głoszona) jest dobra nowina.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Niewidomi odzyskują wzrok i kulawi chodzą trędowaci są oczyszczani i głuchoniemi słyszą martwi są wzbudzani a ubogim jest głoszona dobra nowina
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina —
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest ewangelia.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim Ewangielija opowiadana bywa;
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyścieni, głuszy słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim Ewanielią opowiedają.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia;
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Niewidomi znowu widzą, kulawi dobrze chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim jest głoszona Dobra Nowina.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Niewidomi wzrok odzyskują, a niewładni w nogach chodzą; trędowaci doznają oczyszczenia, a głusi słyszą; umarli powstają, a ubodzy otrzymują ewangelię.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
niewidomi odzyskują wzrok, kulawi zaczynają dobrze chodzić, trędowaci wracają do zdrowia, głusi odzyskują słuch, umarli wstają do życia, a ludzie biedni słuchają Dobrej Nowiny.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
ʼŚlepi widząʼ, ludzie o bezwładnych nogach chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ʼa ubogim głosi się dobrą nowinęʼ.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують; мертві встають, убогі сповіщають;
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
ślepi ponownie poglądają poprzez wzniesienie spojrzenia do źródła w górze i chromi depczą wkoło, trędowaci są oczyszczani, i mający przytępione funkcje zmysłowego kontaktu słyszą, i umarli są wzbudzani, i żebrzący są zawiadamiani o łatwej nowinie,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczani, a głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a biednym opowiadana jest Dobra Nowina;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, ludzie z cara'atem są oczyszczani, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, Dobra Nowina jest głoszona ubogim -
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Ślepi znowu widzą, a kulawi chodzą, trędowaci dostępują oczyszczenia, a głusi słyszą; i umarli są wskrzeszani, a biednym jest oznajmiana dobra nowina;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
niewidomi widzą, kalecy chodzą, trędowaci odzyskują zdrowie, głusi słyszą, umarli powracają do życia, ubogim głoszona jest dobra nowina.