Porównanie tłumaczeń Mt 3:9

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i nie uważajcie za słuszne mówić w sobie: Ojca mamy Abrahama, mówię bowiem wam, że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i nie uważalibyście mówić w sobie Ojca mamy Abrahama mówię bowiem wam że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahama
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i nie myślcie, że możecie sobie mówić: Ojca mamy Abrahama.* ** Bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni*** wzbudzić dzieci Abrahamowi.****[*Wg Żydów, zasługi ojców, a szczególnie Abrahama, były wystarczające dla całego Izraela.][**500 8:33; 520 9:7][***490 19:40][****520 4:16; 550 3:7; 480 1:9-11; 490 3:21-22; 500 1:31-34; 480 1:12-13; 490 4:1-13]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
i nie uznajcie za słuszne mówić w sobie: Ojca mamy Abrahama, mówię bowiem wam, że może Bóg z kamieni tych podnieść* dzieci Abrahamowi. [* Wzbudzić.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i nie uważalibyście mówić w sobie Ojca mamy Abrahama mówię bowiem wam że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahama
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam: Z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A nie mniemajcie, że możecie mówić sami o sobie: Ojca mamy Abrahama; albowiemci powiadam wam, iż Bóg i z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A nie chciejcie mówić sami w sobie: Ojca mamy Abrahama. Abowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z kamienia tego wzbudzić syny Abrahamowi.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
i nie łudźcie się, że możecie mówić sobie: Naszym ojcem jest Abraham. Zapewniam was: Bóg może nawet z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Nie sądźcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Zapewniam was bowiem, że Bóg potrafi z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Niech się wam nie zdaje, że możecie powoływać się na Abrahama jako swego praojca. Zapewniam was: Bóg może nawet te kamienie przemienić w potomków Abrahama.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
a nie wmawiajcie sobie: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam: Z tych kamieni Bóg może wywieść synów Abrahamowi.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
не пробуйте говорити в собі: Маємо батька Авраама. Бо скажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамових.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
I żeby nie wyobrazilibyście sobie możliwość powiadać w sobie samych: Ojca mamy Abraama; powiadam bowiem wam, że może wiadomy bóg z kamieni tych właśnie wzbudzić potomków Abraamowi.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
i nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie: Mamy ojca Abrahama; bowiem powiadam wam, że Bóg z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
A nie myślcie, że możecie się pokrzepiać słowami: "Awraham jest naszym ojcem"! Bo mówię wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić synów Awrahamowi!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
a nie ośmielajcie się mówić sobie: ʼZa ojca mamy Abrahama. Bo powiadam wam, iż Bóg potrafi wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Nie oszukujcie się, powtarzając: „Jesteśmy potomkami samego Abrahama”. Zapewniam was, że Bóg może stworzyć potomków Abrahama nawet z tych kamieni!