Porównanie tłumaczeń Mt 7:8

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Każdy bowiem proszący bierze i szukający znajduje i pukającemu zostanie otworzone.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Każdy bowiem proszący otrzymuje a szukający znajduje a pukającemu zostanie otworzone
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Każdy bowiem proszący bierze, i szukający znajduje, i pukającemu otworzone będzie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Każdy bowiem proszący otrzymuje a szukający znajduje a pukającemu zostanie otworzone