Porównanie tłumaczeń J 3:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś [jako] Nauczyciel. Nikt bowiem [nie] może tych znaków czynić, [które] Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z Nim.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mu Rabbi wiemy że od Boga przychodzisz jako nauczyciel nikt bowiem takich znaków może czynić jakie Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z nim
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ten przyszedł do Niego w nocy* i powiedział: Rabbi!** Wiemy,*** że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel;**** nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków,***** jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był.******[*500 7:13; 500 12:42; 500 19:38][**Rabbi, ῥαββί, רַּבִי , czyli: mój wielki : (1) tytuł grzecznościowy: proszę pana; do Jana Chrzciciela: 500 3:26; poza tym w odniesieniu do Jezusa; (2) syn.: nauczycielu, διδάσκαλε, zob. 500 1:38. Jezus mógł mieć wówczas ok. 30 lat, zob. 490 3:23.][***wiemy, οἴδαμεν, יָדַעְנּו , lub: przekonaliśmy się, doszliśmy do wniosku. Nikodem zatem reprezentował nie tylko swój punkt widzenia.][****470 22:16][*****500 2:11; 510 2:22; 510 10:38][******500 9:16; 510 10:38]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy że od Boga przyszedłeś (jako) nauczyciel. Nikt bowiem (nie) może tych znaków czynić, które ty czynisz, jeśli nie byłby Bóg z nim.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mu Rabbi wiemy że od Boga przychodzisz (jako) nauczyciel nikt bowiem takich znaków może czynić jakie Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z nim