Porównanie tłumaczeń Dz 16:16

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Stało się zaś idąc nam na modlitwę służąca pewna mająca ducha wróżby wyjść naprzeciw nam która zarobek wielki przydawała panom jej wróżąc
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I stało się, że gdy szliśmy na modlitwę, spotkała nas pewna młoda służąca,* mająca ducha wieszczego,** *** która swoim wróżeniem przynosiła duży zysk**** swoim panom.[*służąca, παιδίσκην, l. niewolnica.][**ducha wieszczego, πνεῦμα πύθωνα.][***30 19:31; 90 28:8; 480 1:34][****510 19:24]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Stało się zaś, (gdy szliśmy) my na modlitwę, (że) służebna pewna, mająca ducha, pytona*, wyjść naprzeciw** nam, która zarobek wielki podawała panom jej wieszcząc. [* O duchu wieszczenia.] [** Składniej: "że służebna pewna, mająca ducha, pytona, wyszła naprzeciw".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Stało się zaś idąc nam na modlitwę służąca pewna mająca ducha wróżby wyjść naprzeciw nam która zarobek wielki przydawała panom jej wróżąc