Porównanie tłumaczeń Dz 16:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
który był poświadczony przez tych w Listrze i Ikonium braci
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
któremu bracia z Listry i Ikonium wystawili dobre świadectwo.*[*620 1:5; 620 3:15]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
który* był poświadczany przez (tych) w Listrze i Ikonium braci. [* Odnosi się do "Tymoteusz".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
który był poświadczony przez (tych) w Listrze i Ikonium braci