Porównanie tłumaczeń Dz 16:3

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Tego chciał Paweł razem z nim wyjść i wziąwszy obrzezał go z powodu Judejczyków tych będących w miejscach tamtych wiedzieli bowiem wszyscy ojcem jego że Grek był
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Paweł postanowił zabrać go z sobą, dlatego wziął go i obrzezał ze względu na Żydów,* którzy przebywali w tych okolicach; wszyscy bowiem byli świadomi, że jego ojciec był Grekiem.**[*510 22:12; 520 1:8; 570 2:19-20][**530 9:20]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tego zechciał Paweł razem z nim* wyjść**. I wziąwszy obrzezał go z powodu Judejczyków, (tych) będących w - miejscach tamtych. Wiedzieli bowiem wszyscy, że Hellenem ojciec jego był. [* Sens: z sobą.] [** Składniej: "żeby on wyszedł".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tego chciał Paweł razem z nim wyjść i wziąwszy obrzezał go z powodu Judejczyków (tych) będących w miejscach tamtych wiedzieli bowiem wszyscy ojcem jego że Grek był
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Paweł postanowił zabrać go z sobą, dlatego wziął go i obrzezał. Uczynił to ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych okolicach, wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojcem był Grek.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Chciał tedy Paweł, aby ten z nim szedł, którego wziąwszy, obrzezał dla Żydów, którzy byli na onych miejscach; bo wszyscy wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Tego chciał Paweł, aby z nim szedł. I wziąwszy, obrzezał go dla Żydów, którzy na onych miejscach byli. Bo wszyscy wiedzieli, że ociec jego był poganinem.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach; wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Paweł postanowił, żeby udał się z nim w drogę. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Paweł chciał go zabrać ze sobą, dlatego obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali na tym terenie. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec jest Grekiem.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Paweł chciał, by i on z nim poszedł. Zabrawszy go zatem poddał obrzezaniu ze względu na Żydów, którzy byli w tamtejszych miejscowościach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec jest poganinem.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Paweł chciał go zabrać ze sobą w dalszą drogę i ze względu na Żydów z tamtych okolic kazał mu się obrzezać, powszechnie bowiem było wiadomo, że jego ojciec był Grekiem.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Paweł chciał, aby udał się razem z nim w drogę. I obrzezał go ze względu na Żydów mieszkających w tych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Павло забажав, щоб він ішов з ним, і, взявши, обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був греком.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Tego Paweł zachęcał, by poszedł razem z nim; wziął go, po czym obrzezał z powodu Żydów, co byli w tamtych miejscach, gdyż wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Sza'ul chciał, aby mu Tymoteusz towarzyszył, zabrał go więc i dokonał b'rit-mili z powodu Żydów żyjących na tych terenach, bo wszyscy oni wiedzieli, że jego ojciec jest Grekiem.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Paweł wyraził pragnienie, żeby z nim wyruszył, i wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy byli w owych okolicach, bo wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Paweł zaproponował mu więc, aby przyłączył się niego w podróży. Najpierw jednak poddał go obrzędowi obrzezania—ze względu na Żydów zamieszkujących te okolice. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był poganinem.