Porównanie tłumaczeń Dz 16:3

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Tego chciał Paweł razem z nim wyjść i wziąwszy obrzezał go z powodu Judejczyków tych będących w miejscach tamtych wiedzieli bowiem wszyscy ojcem jego że Grek był
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Paweł postanowił zabrać go z sobą, dlatego wziął go i obrzezał ze względu na Żydów,* którzy przebywali w tych okolicach; wszyscy bowiem byli świadomi, że jego ojciec był Grekiem.**[*510 22:12; 520 1:8; 570 2:19-20][**530 9:20]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Tego zechciał Paweł razem z nim* wyjść**. I wziąwszy obrzezał go z powodu Judejczyków, (tych) będących w - miejscach tamtych. Wiedzieli bowiem wszyscy, że Hellenem ojciec jego był. [* Sens: z sobą.] [** Składniej: "żeby on wyszedł".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Tego chciał Paweł razem z nim wyjść i wziąwszy obrzezał go z powodu Judejczyków (tych) będących w miejscach tamtych wiedzieli bowiem wszyscy ojcem jego że Grek był