Porównanie tłumaczeń Dz 16:32

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I powiedzieli mu Słowo Pana i wszystkim w domu jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I opowiedzieli mu Słowo Pana – (jemu) oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I powiedzieli mu słowo Pana razem z wszystkimi (tymi) w domu jego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I powiedzieli mu Słowo Pana i wszystkim w domu jego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Następnie przekazali mu Słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I opowiedali mu słowo Pańskie, ze wszytkimi, którzy byli w domu jego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Następnie jemu i wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukę Pana.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Potem jemu oraz wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukę Pana.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
I przedstawili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Następnie oznajmili treść Słowa Pańskiego jemu i wszystkim mieszkańcom jego domu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Przekazali naukę Pana jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І говорили йому Господнє слово і всім, що в його оселі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Powiedzieli mu także słowo Pana, jak również wszystkim w jego domu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
I opowiedzieli mu i wszystkim jego domownikom orędzie o Panu.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
I opowiedzieli słowo Jehowy jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
I przedstawili jemu i wszystkim jego domownikom dobrą nowinę.