Porównanie tłumaczeń Dz 16:32

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I powiedzieli mu Słowo Pana i wszystkim w domu jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I opowiedzieli mu Słowo Pana – (jemu) oraz wszystkim, którzy byli w jego domu.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I powiedzieli mu słowo Pana razem z wszystkimi (tymi) w domu jego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I powiedzieli mu Słowo Pana i wszystkim w domu jego