Porównanie tłumaczeń Dz 16:39

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I przyszedłszy poprosili ich i wyprowadziwszy prosili wyjść z miasta
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Przybyli więc, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, aby odeszli z miasta.*[*470 8:34; 480 5:17; 490 8:37]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I przyszedłszy poprosili ich, i wyprowadziwszy prosili odejść* z miasta. [* Składniej: "żeby odeszli".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I przyszedłszy poprosili ich i wyprowadziwszy prosili wyjść (z) miasta