Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i jeśli mam prorokowanie i znając tajemnice wszelkie i całe [mając] poznanie, i jeśli mam całkowitą wiarę tak, że góry przenoszę, miłości zaś nie mam, niczym jestem.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Choćbym też miał [dar] prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, [posiadł] wszelkie poznanie i choćbym miał całą wiarę, tak że przenosiłbym góry, ale nie miał miłości - byłbym niczym.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I jeśli miałbym* prorokowanie i znałbym** tajemnice wszystkie i całe poznanie, i jeśli miałbym*** całą wiarę, tak żeby góry przestawiać, miłości zaś nie miałbym****, niczym byłbym*****. [* W oryginale coniunctivus praesentis activi, jako poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [** W oryginale coniunctivus perfecti activi, jako drugi poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [*** W oryginale coniunctivus praesentis activi, jako trzeci poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [**** Czwarty poprzednik okresu warunkowego, modus eventualis.] [***** W oryginale indicativus praesentis activi, następnik okresu warunkowego, modus eventualis. Inny możliwy przekład: "będę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I jeśli miałbym prorokowanie i znałbym tajemnice wszystkie i wszelkie poznanie i jeśli miałbym całą wiarę że góry przestawiać miłości zaś nie miałbym niczym jestem
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice, i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystkę wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I chociabych miał proroctwo, i wiedziałbych wszytkie tajemnice i wszelką naukę, i miałbym wszytkę wiarę, tak iżbych góry przenosił, a miłości bych nie miał, nicem nie jest.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
I jeśli miałbym dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice oraz całą wiedzę, i jeśli miałbym taką pełnię wiary, aby góry przenosić, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, i wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Jeśli też będę miał dar prorokowania i poznam wszystkie tajemnice i wiedzę całą; jeśli nawet pełną wiarę osiągną, tak że góry będę przestawiał, a miłości nie mam, jestem niczym.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Choćbym też miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadł całą wiedzę i wiarę miał taką, co góry przenosi, a nie darzył nikogo miłością - nic bym nie znaczył.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Gdybym posiadał dar przemawiania z natchnienia Bożego i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wiarę miał taką, żebym mógł góry przenosić, a miłości bym nie miał, niczym jestem.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І коли маю пророцтво, відаю всі таємниці й усе знання, коли маю всю віру, так що гори переставляю, але любови не маю, - то я ніщо.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
I jeśli miałbym prorokowanie oraz znał wszystkie tajemnice, i całe wyższe poznanie, i choćbym miał całą wiarę, tak, aby góry przenosić, a miłości bym nie miał byłbym niczym.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Mogę mieć dar proroctwa, mogę przenikać wszelkie tajemnice, wiedzieć wszystko, mieć całą wiarę - tak aby góry przenosić; lecz jeśli brak mi miłości, jestem niczym.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
I gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie święte tajemnice, i posiadł całe poznanie, i gdybym miał całą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Gdybym miał dar prorokowania, gdybym poznał wszelkie tajemnice i zdobył wszelką wiedzę, a do tego miał dar szczególnej wiary, która przenosi góry, to bez miłości i tak byłbym nikim.