Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Synowie Ketury, nałożnicy Abrahama, to: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A oto synowie Ketury, nałożnicy Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. A synowie Jokszana: Szeba i Dedan.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A synowie Cetury, nałożnice Abrahamowej, które porodziła: Zamran, Jeksan, Madan, Madian, Jesbok i Sue. A synowie Jeksanowi: Saba i Dadan. A synowie Dadan: Assurim i Latusim, i Laomim.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli przez nią urodzeni: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ketura, drugorzędna żona Abrahama, urodziła mu synów: Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jeszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Saba i Dedan.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Synami, których zrodziła Ketura, drugorzędna żona Abrahama, byli: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Iszbak i Szuach. Synami Jokszana byli: Szeba i Dedan.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І сини Хеттури, наложниці Авраама: І породила йому Земврана, Єксана, Мадана, Мадіяма, Совака, Соя. І сини Єксана: Сава і Дедан.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A synami Ketury, nałożnicy Abrahama, których urodziła, byli: Zymran, Jokszan, Medan, Midjan, Iszbak i Szuach. Zaś synowie Jokszana to: Szeba i Dedan.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A jeśli chodzi o synów Ketury, nałożnicy Abrahama, urodziła ona Zimrana i Jokszana, i Medana, i Midiana, i Jiszbaka, i Szuacha. A synami Jokszana byli: Szeba i Dedan.