Porównanie tłumaczeń 2P 1:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
łaska wam i pokój niech się pomnaża w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Łaska wam i pokój oby został pomnożony w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Oby łaska i pokój* zostały wam pomnożone** w (dogłębnym) poznaniu*** **** Boga i Jezusa, naszego Pana.[*łaska i pokój : χάρις καὶ εἰρήνη, חֶסֶד וְׁשָלֹום (chesed weszalom); w G tłum. też חֵן (chen), czyli: wdzięk, przychylność; חֶסֶד akcentuje dobroć.][**520 1:7; 670 1:2][***(dogłębne) poznanie, ἐπίγνωσις, ozn. poznanie, lecz przedrostek ἐπί- wskazuje często pełniejsze poznanie, szczególnie w odniesieniu do prawd duchowych; por. 680 1:2, 3, 8;680 2:20 (forma cz dwa razy w 680 2:21); ּדַעַת (da‘at); 680 1:2L.][****500 17:3; 570 3:8; 680 1:3; 680 2:20; 680 3:18]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
łaska wam i pokój oby został pomnożony przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Łaska wam i pokój oby został pomnożony w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze, dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Łaska i pokój niech się wam wypełni w uznaniu Boga i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Łaska i pokój niech zostaną w was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Łaska i pokój niech wzrastają w was przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana!
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
łaska wam i pokój niech się pomnoży przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Łaska i pokój niech was napełnią obficie przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Ласка вам і мир хай примножаться в пізнанні Бога і нашого Господа Ісуса.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Łaska wam oraz pokój. Oby został on powiększony w znajomości Boga i naszego Pana Jezusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
niechaj łaska i szalom będą wasze w pełnym wymiarze poprzez dojście do pełnego poznania Boga i Jeszui naszego Pana.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Życzliwość niezasłużona i pokój niech się wam pomnożą dzięki dokładnemu poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Niech Boża łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc, pomagając wam lepiej poznawać Boga oraz Jezusa, naszego Pana!