Porównanie tłumaczeń Rdz 5:11

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I było wszystkich dni Enosza dziewięćset i pięć lat, i umarł.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I było wszystkich dni Enosza dziewięćset pięć lat, i umarł.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Enosz przeżył dziewięćset pięć lat — i umarł.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Wszystkich dni Enosza było dziewięćset pięć lat i umarł.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Było tedy wszystkich dni Enosowych dziewięć set lat, i pięć lat, i umarł.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I zstały się wszytkie dni Enosowe dziewięć set i pięć lat, i umarł.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Enosz przeżył dziewięćset pięć lat i umarł.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Enosz przeżył dziewięćset pięć lat, a potem umarł.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Przeżył więc Enosz dziewięćset pięć lat i wtedy umarł.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Kenan liczył siedemdziesiąt lat, gdy urodził mu się Mahalalel.
Przekład literacki
Tora Pardes Lauder
A wszystkich lat Enosza było dziewięćset pięć. I umarł.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І були всі дні Еноса девятьсот пять літ, і помер.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A wszystkie dni Enosza były przez dziewięćset pięć lat; i umarł.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Tak więc wszystkich dni Enosza było ogółem dziewięćset pięć lat; i umarł.