Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Paweł, i Sylwan, i Tymoteusz (społeczności) wywołanych* Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu, Jezusie Pomazańcu**; łaska wam i pokój***. [* Tu podaje się znaczenie etymologiczne. W N.T. oznacza Kościół Powszechny bądź jego lokalną gminę. Bliżej o semantyce zob. przypis do Dz 5.11*. Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [** Tu znaczenie etymologiczne, normalnie już jak imię własne: "Chrystus". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.] [*** Inne lekcje: "pokój od Boga i Pana, Jezusa Pomazańca"; "pokój od Boga Ojca i Pana, Jezusa Pomazańca": "pokój od Boga, Ojca naszego i Pana, Jezusa Pomazańca"; "pokój od Boga Ojca i Pana naszego. Jezusa Pomazańca"; "pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana naszego, Jezusa Pomazańca".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Paweł i Sylwan i Tymoteusz zgromadzeniu Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Pomazańcu łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Paweł, Sylwanus i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, będą waszym udziałem.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceńskiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz: kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panie Jezusie Chrystusie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Koś­cioła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu, Jezusie Chrystusie: łaska wam i pokój.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do wspólnoty wierzących w Tesalonice, dla których Bóg jest Ojcem, a Jezus Chrystus - Panem; Łaska wam i pokój.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz przesyłają pozdrowienia Kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Павло й Силуан та Тимофій - Солунській церкві, в Бозі Батькові й Господі Ісусі Христі: ласка вам і мир [від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа].
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zgromadzenia Tesaloniczan wybranych w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Sza'ul, Sila i Tymoteusz do Wspólnoty Mesjanicznej w Tesalonice, zjednoczonej z Bogiem Ojcem i Panem Jeszuą Mesjaszem: łaska wam i szalom.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Paweł i Sylwan, i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w jedności z Bogiem, Ojcem, i Panem Jezusem Chrystusem: Życzliwość niezasłużona wam i pokój.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga Ojca i Pana, Jezusa Chrystusa. Niech Bóg obdarza was łaską i pokojem!