Porównanie tłumaczeń Jk 1:24

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
przypatrzył się bowiem sobie samemu i odszedł i zaraz zapomniał jaki był
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
obejrzał bowiem siebie samego, i odszedł, i zaraz zapomniał, jaki był.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
przypatrzył się bowiem sobie samemu i odszedł i zaraz zapomniał jaki był