Porównanie tłumaczeń 2P 1:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Dlatego będę zawsze wam przypominać o tych, chociaż świadomi będąc i utwierdzonymi w [was] będącej obecną prawdzie.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego nie zaniedbam wam zawsze przypominać o tych chociaż wiedząc i którzy są utwierdzeni w będącej obecną prawdzie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dlatego zamierzam wciąż wam przypominać* o tych (sprawach), chociaż zostaliście uświadomieni i utwierdzeni** w obecnej prawdzie.***[*610 2:4; 610 4:3; 610 6:5; 620 2:18; 630 1:1; 690 2:21][**520 1:11-12; 590 3:2][***520 15:15; 570 3:1; 680 3:1]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dlatego będę zamierzał* zawsze wam przypominać o tych, chociaż (wiecie) i (jesteście postawieni mocno) w będącej obecną prawdzie. [*,,będę zamierzał" - sens:,,będę".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Dlatego nie zaniedbam wam zawsze przypominać o tych chociaż wiedząc i którzy są utwierdzeni w będącej obecną prawdzie