Słownik Stronga

G1781

G1781

ἐντέλλομαι

Język:
grecki
Transliteracja:
entéllomai
Wymowa:
en-tel'-lom-ahee
Definicja:
naładować

- Oryginał: ἐντέλλομαι

- Transliteracja: Entellomai

- Fonetyczny: en-tel'-lom-ahee

- Definicja:

1. rozkaz, polecenie do wykonania, nakaz

- Pochodzenie: z G1722 i podstawy G5056

- Wpis TDNT: 11:04,2

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Od G1722 i podstawy G5056; nakazać: - (dać) szarżować (dać) polecenie (-ments) injoin.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
I dał rozkaz JAHWE Bóg Adamowi mówiąc: Z wszelkiego drzewa w ogrodzie jedzenie będziesz spożywać,
I powiedział jemu: Kto oznajmił ci, że nagi jesteś? Czy z drzewa co rozkazałem ci tego jednego nie jadłbyś z niego zjadłeś?
Zaś Adamowi powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu kobiety twej i zjadłeś z drzewa, co nakazałem tobie tego jednego nie jeść z niego, przeklęta [jest] ziemia w trudzie twym, w boleści jeść będziesz z niej przez wszystkie dni życia twego.
I uczynił Noe wszystko, co nakazał mu Pan Bóg, tak uczynił.
I uczynił Noe wszystko, co nakazał mu JAHWE Bóg.
dwie (pary) weszły z Noem do arki, samiec i samica, jak nakazał jemu Bóg.
I wchodzące: samiec i samica z wszelkiego ciała weszły, jak rozkazał Bóg Noemu. I zamknął JAHWE Bóg od zewnątrz ją, arkę.
Proroka wzbudzę im z [pośród] braci jego jak ciebie i dam wypowiedź Mą w usta Jego, i powie im, tak jak nakażę Mu.
Bowiem przykazanie to, które ja nakładam na was dzisiaj, nie bardzo trudne jest ani dalekie od ciebie.
i mówi Mu: Jeśli Synem jesteś Boga, rzuć się w dół, napisano bowiem, że wysłannikom Jego rozkaże o Tobie i na rękach podniosą Cię, nie abyś uderzył o kamień stopą Swą.
W zaś Prawie Mojżesz nam przykazał takie kamienować. Ty więc co mówisz?
ale aby poznał świat, że kocham Ojca, i jak przykazał Mi Ojciec, tak czynię. Wstańcie, idźmy stąd.
Wy przyjaciółmi Moimi jesteście, jeśli czynilibyście, co Ja przykazuję wam.
Te przykazuję wam, abyście kochali siebie nawzajem.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
i mówi Mu jeśli Syn jesteś Boga rzuć się w dół jest napisane bowiem że zwiastunom Jego przykaże o Tobie i na rękach podniosą Cię by czasem nie potknąłbyś o kamień stopy Twojej
Bowiem Bóg przykazał mówiąc szanuj ojca twojego i matkę i złorzeczący ojcu lub matce śmiercią niech umiera
I schodząc oni z góry przykazał im Jezus mówiąc nikomu powiedzielibyście widzenia aż do kiedy Syn człowieka z martwych powstałby
Mówią Mu czemu więc Mojżesz przykazał dać zwój rozwodu i oddalić ją
nauczając ich zachowywać wszystkiego ile przekazałem wam i oto Ja z wami jestem wszystkie dni aż do końca wieku amen
On zaś odpowiedziawszy powiedział im co wam przykazał Mojżesz
zaś powiedzieli im tak jak przykazał Jezus i pozwolili im
Jak człowiek podróżujący opuściwszy dom jego i dawszy niewolnikom jego władzę i każdemu pracę jego i odźwiernemu przykazał aby czuwałby
Jest napisane bowiem że zwiastunom Jego przykaże o Tobie ustrzec Cię
W zaś Prawie Mojżesz nam przykazał takie być kamienowanymi Ty więc co mówisz
Ale aby poznałby świat że miłuję Ojca i jak przykazał Mi Ojciec tak czynię wstańcie poszlibyśmy stąd
Wy przyjaciele moi jesteście jeśli czynilibyście jak wiele Ja przykazuję wam
Te przykazuję wam aby miłowalibyście jedni drugich
Aż do którego dnia przykazawszy wysłannikom przez Ducha Świętego których wybrał został uniesiony
Tak bowiem jest przekazane nam Pan umieściłem cię na światło pogan być Ty na zbawienie aż do krańca ziemi
mówiąc to krew przymierza które przykazał do was Bóg
Wiarą Józef umierając o odejściu synów Izraela pamiętał i o kościach jego przykazał