Słownik Stronga

G2536

G2536

Καϊνάν

Język:
grecki
Transliteracja:
Kaïnán
Wymowa:
kah-ee-nan'
Definicja:
Cainan •

- Oryginał: Καΐνάν

- Transliteracja: Kainan

- Fonetyczne: kah-ee-nan'

- Definicja: Cainan = "ich kowal"

1. syn Enosa, Rdz 5:9

2. syn Arfaksada i przodek Chrystusa, Łk 3, 36

- Pochodzenie: pochodzenia hebrajskiego H7018

- Wpis TDNT: Brak

- Część (części) mowy: rzeczownik Męski

- Strong's: Pochodzenia hebrajskiego [H7018]; Cainan (czyli Kenan)imię dwóch patriarchów:- Cainan.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
I dożył Enosz sto dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana.
I dożył Enosz po zrodzeniu jego [syna] Kenana siedemset i dziesięć pięć lat i zrodził synów i córki.
I dożył Kenan sto siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalaleela.
I dożył Kenan po zrodzeniu jego [syna] Mahalaleela siedemset i czterdzieści lat i zrodził synów i córki.
I było wszystkich dni Kenana dziewięćset i dziesięć lat, i umarł.
Synowie Sema: Ajlam i Assur i Arfaksad i Lud i Aram i Kajnan.
A Arfaksad zrodził Kenana i Kenan zrodził Salę, Sala zaś zrodził Ebera.
I żył Arpakszad sto trzydzieści pięć lat i zrodził Kainana.
I żył Arpakszad po zrodzeniu jego [syna] Kainana lat czterysta trzydzieści i zrodził synów i córki i umarł. I żył Kainan sto trzydzieści lat i zrodził Salę. I żył Kainan po zrodzeniu jego [syna] Sala lat trzysta trzydzieści i zrodził synów i córki i umarł.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Kainama Arfaksada Sema Noego Lameka
Matusali Henocha Jareda Maleleela Kainama