Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 11


 
Wieża Babel
ἦν
en
była
πᾶσα
pasa
cała
he
γῆ
ge
ziemia
χεῖλος
cheilos
języka
ἕν,
hen,
jednego,
καὶ
kai
i
φωνὴ
fone
mowy
μία
mia
jednej
πᾶσιν.
pasin.
cała.
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἐν
en
w
τῷ
to
κινῆσαι
kinesai
wędrówce
αὐτοὺς
autus
ich
ἀπὸ
apo
z
ἀνατολῶν
anatolon
wschodu, [że]
εὗρον
heuron
znaleźli

N-ASN
πεδίον
pedion
pastwisko
ἐν
en
w
γῇ
ge
ziemi

N-PRI
Σεννααρ
Sennaar
Szinear
καὶ
kai
i
κατῴκησαν
katokesan
osiedlili się
ἐκεῖ.
ekei.
tam.
εἶπεν
eipen
powiedział
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
τῷ
to
πλησίον
plesion
sąsiadowi:
Δεῦτε
Deute
Pójdźmy,

V-AAS-1P
πλινθεύσωμεν
plintheusomen
wyrabiajmy

N-APF
πλίνθους
plinthus
cegły
καὶ
kai
i

V-AAS-1P
ὀπτήσωμεν
optesomen
wypalajmy
αὐτὰς
autas
je
πυρί.
pyri.
[w] ogniu.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stała się
αὐτοῖς
autois
im
he

N-NSF
πλίνθος
plinthos
cegła
εἰς
eis
jak
λίθον,
lithon,
kamień,
καὶ
kai
i

N-NSF
ἄσφαλτος
asfaltos
asfalt1
ἦν
en
był
αὐτοῖς
autois
im
ho
[za]
πηλός.
pelos.
zaprawę.2
εἶπαν
eipan
powiedzieli:
Δεῦτε
Deute
Pójdźmy,
οἰκοδομήσωμεν
oikodomesomen
zbudujmy
ἑαυτοῖς
heautois
sobie
πόλιν
polin
miasto
καὶ
kai
i
πύργον,
pyrgon,
wieżę
οὗ
hu
co
he
κεφαλὴ
kefale
głową
ἔσται
estai
będzie [sięgać]
ἕως
heos
τοῦ
tu
[do]
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
καὶ
kai
i
ποιήσωμεν
poiesomen
uczyńmy
ἑαυτοῖς
heautois
sobie
ὄνομα
onoma
imię
πρὸ
pro
przeciw
τοῦ
tu
διασπαρῆναι
diasparenai
rozproszeniu
ἐπὶ
epi
na
προσώπου
prosopu
obliczu
πάσης
pases
całej
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
κατέβη
katebe
zszedł

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ἰδεῖν
idein
zobaczyłby
τὴν
ten
πόλιν
polin
miasto
καὶ
kai
i
τὸν
ton
πύργον,
pyrgon,
wieżę,
ὃν
hon
którą
ᾠκοδόμησαν
okodomesan
zbudowali
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
τῶν
ton
ἀνθρώπων.
anthropon.
ludzcy.
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
γένος
genos
ród
ἓν
hen
jeden
καὶ
kai
i
χεῖλος
cheilos
mowa
ἓν
hen
jedna
πάντων,
panton,
wszystkich,
καὶ
kai
i
τοῦτο
tuto
ἤρξαντο
erksanto
rozpoczęli
ποιῆσαι,
poiesai,
dzieło,
καὶ
kai
i
νῦν
nyn
teraz
οὐκ
uk
nie
ἐκλείψει
ekleipsei
zaprzestaną
ἐξ
eks
z
αὐτῶν
auton
tego
πάντα,
panta,
wszystkiego,
ὅσα
hosa
które
ἂν
an
ἐπιθῶνται
epithontai
podjęli się
ποιεῖν.
poiein.
uczynić.
καὶ
kai
i
καταβάντες
katabantes
zejdźmy,
συγχέωμεν
syncheomen
pomieszajmy
ἐκεῖ
ekei
tam
αὐτῶν
auton
jego
τὴν
ten
γλῶσσαν,
glossan,
język,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
ἀκούσωσιν
akusosin
usłyszeli
ἕκαστος
hekastos
każdy
τὴν
ten
φωνὴν
fonen
głos
τοῦ
tu
[swego]
πλησίον.
plesion.
sąsiada.
διέσπειρεν
diespeiren
rozproszył
αὐτοὺς
autus
ich

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd
ἐπὶ
epi
na
πρόσωπον
prosopon
oblicze
πάσης
pases
całej
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
ἐπαύσαντο
epausanto
przestali
οἰκοδομοῦντες
oikodomuntes
budować
τὴν
ten
πόλιν
polin
miasto
καὶ
kai
i
τὸν
ton
πύργον.
pyrgon.
wieżę.
τοῦτο
tuto
tego
ἐκλήθη
eklethe
zostało nazwane
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
αὐτῆς
autes
jego
Σύγχυσις,
Synchysis,
Zamieszanie,3
ὅτι
hoti
gdyż
ἐκεῖ
ekei
tam
συνέχεεν
synecheen
pomieszał

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τὰ
ta
χείλη
cheile
mowę
πάσης
pases
całej
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd
διέσπειρεν
diespeiren
rozproszył
αὐτοὺς
autus
ich

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
ἐπὶ
epi
na
πρόσωπον
prosopon
oblicze
πάσης
pases
całej
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
 
Dzieje rodu Sema
αὗται
hautai
te są
αἱ
hai
γενέσεις
geneseis
pokolenia
Σημ·
Sem;
Sema:
Σημ
Sem
Sem
υἱὸς
hyios
syn
ἑκατὸν
hekaton
[miał] sto
ἐτῶν,
eton,
lat,
ὅτε
hote
kiedy
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Αρφαξαδ,
Arfaksad,
Arpakszada
δευτέρου
deuteru
drugiego
ἔτους
etus
roku
μετὰ
meta
po
τὸν
ton
κατακλυσμόν.
kataklysmon.
potopie.
ἔζησεν
edzesen
żył
Σημ
Sem
Sem
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Αρφαξαδ
Arfaksad
Arpakszada
πεντακόσια
pentakosia
pięćset
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Αρφαξαδ
Arfaksad
Arpakszad
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
πέντε
pente
pięć
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Καιναν.
Kainan.
Kainana.
ἔζησεν
edzesen
żył
Αρφαξαδ
Arfaksad
Arpakszad
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Καιναν
Kainan
Kainana
ἔτη
ete
lat
τετρακόσια
tetrakosia
czterysta
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
Καὶ
Kai
I
ἔζησεν
edzesen
żył
Καιναν
Kainan
Kainan
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σαλα.
Sala.
Salę.
καὶ
kai
I
ἔζησεν
edzesen
żył
Καιναν
Kainan
Kainan
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Σαλα
Sala
Sala
ἔτη
ete
lat
τριακόσια
triakosia
trzysta
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Σαλα
Sala
Sala
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Εβερ.
Eber.
Ebera.
ἔζησεν
edzesen
żył
Σαλα
Sala
Sala
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Εβερ
Eber
Ebera
τριακόσια
triakosia
trzysta
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Εβερ
Eber
Eber
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
τέσσαρα
tessara
cztery
ἔτη
ete
lata
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Φαλεκ.
Falek.
Feleka.
ἔζησεν
edzesen
żył
Εβερ
Eber
Eber
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Φαλεκ
Falek
Feleka
ἔτη
ete
lat
τριακόσια
triakosia
trzysta
ἑβδομήκοντα
hebdomekonta
siedemdziesiąt
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Φαλεκ
Falek
Felek
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ραγαυ.
Ragau.
Regaua.
ἔζησεν
edzesen
żył
Φαλεκ
Falek
Felek
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Ραγαυ
Ragau
Regaua
διακόσια
diakosia
dwieście
ἐννέα
ennea
dziewięć
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Ραγαυ
Ragau
Regaua
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
δύο
duo
dwa
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Σερουχ.
Seruch.
Serucha.
ἔζησεν
edzesen
żył
Ραγαυ
Ragau
Regau
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Σερουχ
Seruch
Serucha
διακόσια
diakosia
dwieście
ἑπτὰ
hepta
siedm
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Σερουχ
Seruch
Seruch
ἑκατὸν
hekaton
sto
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ναχωρ.
Nachor.
Nachora.
ἔζησεν
edzesen
żył
Σερουχ
Seruch
Seruch
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Ναχωρ
Nachor
Nachora
ἔτη
ete
lat
διακόσια
diakosia
dwieście
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Ναχωρ
Nachor
Nachor
ἔτη
ete
lat
ἑβδομήκοντα
hebdomekonta
siedemdziesiąt
ἐννέα
ennea
dziewięć
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Θαρα.
Thara.
Teracha.
ἔζησεν
edzesen
żył
Ναχωρ
Nachor
Nachor
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego
τὸν
ton
[syna]
Θαρα
Thara
Teracha
ἔτη
ete
lat
ἑκατὸν
hekaton
sto
εἴκοσι
eikosi
dwadzieścia
ἐννέα
ennea
dziewięć
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας
thygateras
córki
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
żył
Θαρα
Thara
Terach
ἑβδομήκοντα
hebdomekonta
siedemdziesiąt
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Αβραμ
Abram
Abrama
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Ναχωρ
Nachor
Nachora
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Αρραν.
Arran.
Harrana.
 
Dzieje rodu Teracha
δὲ
de
zaś
αἱ
hai
γενέσεις
geneseis
pokolenia
Θαρα·
Thara;
Teracha:
Θαρα
Thara
Terach
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Αβραμ
Abram
Abrama
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Ναχωρ
Nachor
Nachora
καὶ
kai
i
τὸν
ton

N-PRI
Αρραν,
Arran,
Harrana,
καὶ
kai
i

N-PRI
Αρραν
Arran
Harran
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Λωτ.
Lot.
Lota.
ἀπέθανεν
apethanen
umarł

N-PRI
Αρραν
Arran
Harran
ἐνώπιον
enopion
przed
Θαρα
Thara
Terachem
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojcem
αὐτοῦ
autu
jego
ἐν
en
w
τῇ
te
γῇ,
ge,
ziemi,
he
co
ἐγενήθη,
egenethe,
urodził się,
ἐν
en
w
τῇ
te
χώρᾳ
chora
krainie
τῶν
ton
Χαλδαίων.
Chaldaion.
Chaldejczyków.
ἔλαβον
elabon
wzięli
Αβραμ
Abram
Abram
καὶ
kai
i
Ναχωρ
Nachor
Nachor
ἑαυτοῖς
heautois
sobie
γυναῖκας·
gynaikas;
kobiety:
ὄνομα
onoma
imię
τῇ
te
γυναικὶ
gynaiki
kobiety
Αβραμ
Abram
Abrama

N-PRI
Σαρα,
Sara,
Sara,
καὶ
kai
a
ὄνομα
onoma
imię
τῇ
te
γυναικὶ
gynaiki
kobiety
Ναχωρ
Nachor
Nachora

N-PRI
Μελχα
Melcha
Milka
θυγάτηρ
thygater
córka

N-PRI
Αρραν,
Arran,
Harana,
πατὴρ
pater
[który był] ojcem

N-PRI
Μελχα
Melcha
Milki
καὶ
kai
i
πατὴρ
pater
ojcem

N-PRI
Ιεσχα.
Iescha.
Jiski.
ἦν
en
była

N-PRI
Σαρα
Sara
Sara
στεῖρα
steira
bezpłodna
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie

V-IAI-3S
ἐτεκνοποίει.
eteknopoiei.
rodząca dzieci.
ἔλαβεν
elaben
wziął
Θαρα
Thara
Terach
τὸν
ton
Αβραμ
Abram
Abrama
υἱὸν
hyion
syna
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Λωτ
Lot
Lota
υἱὸν
hyion
syna

N-PRI
Αρραν
Arran
Harana
υἱὸν
hyion
syna
τοῦ
tu
υἱοῦ
hyiu
syna
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
τὴν
ten

N-PRI
Σαραν
Saran
Saraj
τὴν
ten
νύμφην
nymfen
synową
αὐτοῦ
autu
jego
γυναῖκα
gynaika
kobietę
Αβραμ
Abram
Abrama
τοῦ
tu
υἱοῦ
hyiu
syna
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἐξήγαγεν
eksegagen
wyprowadził
αὐτοὺς
autus
ich
ἐκ
ek
τῆς
tes
χώρας
choras
kraju
τῶν
ton
Χαλδαίων
Chaldaion
Chaldejczyków
πορευθῆναι
poreuthenai
żeby pójść
εἰς
eis
do
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemi
Χανααν
Chanaan
Kanaan
καὶ
kai
i
ἦλθεν
elthen
przyszedł
ἕως
heos
aż do
Χαρραν
Charran
Charanu
καὶ
kai
i
κατῴκησεν
katokesen
zamieszkał
ἐκεῖ.
ekei.
tam.
ἐγένοντο
egenonto
było
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Θαρα
Thara
Teracha
ἐν
en
w
Χαρραν
Charran
Charanie
διακόσια
diakosia
dwieście
πέντε
pente
pięć