Słownik Stronga

G390

G390

ἀναστρέφω

Język:
grecki
Transliteracja:
anastréphō
Wymowa:
an-as-tref'-o
Definicja:
przewrócić, zawrócić

- Oryginał: ἀναστρέφω

- Transliteracja: Anastrepho

- Fonetyczny: an-as-tref'-o

- Definicja:

1. odwrócić się do góry nogami, przewrócić

2. aby zawrócić

3. odwracać się tu i tam, odwracać się od siebie, przebywać w miejscu

4. metaph. prowadzić siebie, zachowywać się, żyć

- Pochodzenie: z G303 i G4762

- Wpis TDNT: 18:55,1

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Z G303 i G4762; do obalenia; również do powrotu; przez implikację do zajętego siebie, który pozostaje na żywo: - abide behave self have conversation live overthrow pass return be used.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
i powróciła do niego gołębica pod wieczór i miała liść oliwnej gałązki w dziobie jej, i poznał Noe, że ustąpiła woda z ziemi.
I powiedział Abraham chłopcom jego: Usiądźcie wy z oślicą, ja zaś i chłopiec pójdziemy aż tam, a pokłoniwszy się, wrócimy do was.
w których i my wszyscy obracaliśmy się niegdyś w pożądaniach ciała naszego, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy dziećmi [z] natury gniewu, jak i pozostali;
a jeśli Ojca przywołujecie bezstronnie sądzącego według każdego dzieła, w bojaźni [przez] zamieszkiwania waszego czas postępujcie,
Nadmiernie bowiem próżności mówią, nęcąc przez pragnienie ciała nieokiełznane pożądanie mało uciekających [od] [tych] w błędzie odwracających się,

 

IPD

Siglum
Treść
Nie wywyższysz siebie samego i nie dasz duszy twej śmiałości. Nie dotrzymasz towarzystwa duszy twej z wyniosłymi, ale ze sprawiedliwymi i uniżonymi przebywałbyś.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Postępując zaś oni w Galilei powiedział im Jezus ma Syn człowieka być wydany w ręce ludzi
A uczyniwszy bicz ze sznurów wszystkich wyrzucił ze świątyni zarówno owce i woły i wymieniającym pieniądze rozsypał monetę i stoły powywracał
zaś podwładni przybywszy nie znaleźli ich w strażnicy obróciwszy się zaś oznajmili
Po tych przywrócę i odbuduję namiot Dawida ten który jest upadły i te które są zburzone jego odbuduję i wyprostuję go
Bo chluba nasza ta jest świadectwo sumienia naszego że w prostocie i szczerości Boga nie w mądrości cielesnej ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie obficiej zaś przy was
wśród których i my wszyscy postępowaliśmy niegdyś w pożądaniach ciała naszego czyniąc wolę ciała i myśli i byliśmy dzieci pod względem natury gniewu jak i pozostali
Jeśli zaś zwlekałbym aby wiedziałbyś jak trzeba w domu Boga postępować który jest zgromadzenie Boga żyjącego filar i utwierdzenie prawdy
To wprawdzie zniewagom zarówno i uciskom którzy są uczynieni widowiskiem to zaś wspólnicy tych tak przechodząc przez te które stały się
Módlcie się o nas jesteśmy przekonani bowiem że dobre sumienie mamy we wszystkim dobrze chcąc postępować
I jeśli Ojca przywołujecie bez względu na osobę sądzącego według każdego uczynku w strachu przez zamieszkiwanie waszego czasu postępujcie
Przesadnie bowiem próżność mówiąc nęcą przez pożądania ciała w rozpustach tych istotnie którzy uciekli w błędzie którzy są wywracani