Słownik Stronga

G3957

G3957

πάσχα

Język:
grecki
Transliteracja:
páscha
Wymowa:
pas'-khah
Definicja:
Wielkanoc

- Oryginał: πάσχα

- Transliteracja: Pascha

- Fonetyczny: pas'-khah

- Definicja:

1. ofiara paschalna (która była przyzwyczajona do składania za wyzwolenie ludu starego z Egiptu)

2. baranek paschalny, tj. baranek, którego Izraelici byli przyzwyczajeni zabijać i jeść czternastego dnia miesiąca Nisan (pierwszy miesiąc ich roku) na pamiątkę dnia, w którym ich ojcowie, przygotowując się do opuszczenia Egiptu, zostali poinstruowani przez Boga, aby zabić i zjeść baranka oraz pokropić jego krwią ich słupy drzwiowe, aby anioł niszczący, widząc krew, mógł przejść nad ich mieszkaniami; Chrystus ukrzyżowany jest przymilony do zabitego baranka paschalnego

3. wieczerza paschalna

4. święto paschalne, święto Paschy, rozciągające się od 14 do 20 dnia miesiąca Nisan

- Pochodzenie: pochodzenia aramejskiego por. G6453

- Wpis TDNT: 19:56,8

- Część (części) mowy: rzeczownik nijaki

- Stronga: pochodzenia chaldejskiego (porównaj [H6453]); Pascha (posiłek w dniu święta lub specjalnych ofiar z nim związanych): - Pascha Wielkanocna.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
I blisko była Pascha Judejczyków, i wyszedł do Jerozolimy Jezus.
Jak zaś był w Jerozolimie w Paschę na święto, wielu uwierzyło w imię Jego, oglądając Jego znaki co uczynił.
Była zaś blisko Pascha, święto Judejczyków.
Była zaś blisko Pascha Judejczyków, i weszło wielu do Jerozolimy z kraju, przed Paschą, aby oczyściliby siebie samych.
Więc Jezus na sześć dni [przed] Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, którego wzbudził z martwych Jezus.
Przed zaś świętem Paschy widząc Jezus, że przyszła Jego godzina, aby przeszedł ze świata tego do Ojca, ukochawszy własnych w świecie, do końca ukochał ich.
Prowadzą więc Jezusa od Kajfasza do pretorium; było zaś rano; a oni nie weszli do pretorium, aby nie skalali się, ale zjedli Paschę.
Jest zaś wspólny zwyczaj wam, abym jednego uwolniłbym wam na Paschę. Chcecie więc, uwolnię wam Króla Judejczyków?
Było zaś Przygotowanie Paschy, godzina była jakoś szósta. I mówi Judejczykom: Oto Król wasz.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Wiecie że za dwa dni Pascha staje się i Syn człowieka jest wydawany na zostać ukrzyżowanym
zaś pierwszego Przaśników podeszli uczniowie Jezusa mówiąc Mu gdzie chcesz przygotowalibyśmy Ci zjeść Paschę
zaś powiedział odchodźcie do miasta do tego i tego i powiedzcie mu Nauczyciel mówi pora moja blisko jest u ciebie czynię Paschę z uczniami moimi
I uczynili uczniowie jak polecił im Jezus i przygotowali Paschę
Była zaś Pascha i Przaśniki za dwa dni i szukali arcykapłani i znawcy Pisma jak Go w podstępie chwyciwszy zabiliby
A pierwszego dnia Przaśników kiedy Paschę ofiarowali mówią Mu uczniowie Jego gdzie chcesz odszedłszy przygotowalibyśmy aby zjadłbyś Paschę
A gdzie jeśli wszedłby powiedzcie gospodarzowi że Nauczyciel mówi gdzie jest gościnny pokój gdzie Paschę z uczniami moimi zjadłbym
I wyszli uczniowie Jego i przyszli do miasta i znaleźli tak jak powiedział im i przygotowali Paschę
I poszli rodzice Jego co rok do Jeruzalem na święto Paschy
Zbliżyło się zaś święto Przaśników które jest nazywane Paschą
Przyszedł zaś dzień Przaśników w którym trzeba było być ofiarowaną Pascha
I wysłał Piotra i Jana powiedziawszy poszedłszy przygotujcie nam Paschę aby zjedlibyśmy
I powiecie gospodarzowi tego domu mówi ci Nauczyciel gdzie jest gościnny pokój gdzie Paschę z uczniami moimi zjadłbym
Odszedłszy zaś znaleźli tak jak powiedział im i przygotowali Paschę
I powiedział do nich pragnieniem zapragnąłem tą Paschę zjeść z wami zanim Mi wycierpieć
A blisko była Pascha judejska i udał się do Jerozolimy Jezus
Gdy zaś był w Jerozolimie w czasie Paschy w święto wielu uwierzyło w imię Jego widząc Jego znaki które czynił
Była zaś blisko Pascha święto judejskie
Była zaś blisko Pascha judejska i weszli liczni do Jerozolimy z krainy przed Paschą aby oczyściliby siebie
Więc Jezus przed sześcioma dniami od Paschy przyszedł do Betanii gdzie był Łazarz który zmarł którego wzbudził z martwych
Przed zaś świętem Paschy wiedząc Jezus że przyszła Jego godzina aby przeszedłby ze świata tego do Ojca umiłowawszy własnych na świecie do końca umiłował ich
Prowadzą więc Jezusa od Kajfasza do pretorium było zaś rano i oni nie weszli do pretorium aby nie zostaliby skalani ale aby zjedliby Paschę
Jest zaś wspólny zwyczaj wam że jednego wam uwolniłbym w Paschę chcecie więc wam uwolniłbym króla Judejczyków
Był zaś Dzień Przygotowania Paschy godzina zaś około szósta i mówi Judejczykom oto król wasz
którego i chwyciwszy umieścił do strażnicy wydawszy czterem czwórkom żołnierzy strzec go chcąc po Passze wyprowadzić go ludowi
Oczyśćcie więc stary zakwas aby bylibyście nowe ciasto tak jak jesteście przaśni i bo jako Pascha nasza za nas został złożony w ofierze Pomazaniec
Wiarą czynił Paschę i polanie krwią aby nie niszczący pierworodne dotknąłby ich