Porównanie tłumaczeń Mt 11:19

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Przyszedł Syn Człowieka, jedzący i pijący, i mówią: Oto człowiek żarłok i pijak, poborców podatków przyjaciel i grzeszników. I została usprawiedliwiona mądrość przez dzieła jej
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Przyszedł Syn człowieka jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i nadużywający wina celników przyjaciel i grzeszników i została uznana za sprawiedliwą mądrość z dzieci jej
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Przyszedł Syn Człowieczy,* jadł i pił,** a mówią: Oto człowiek żarłoczny i nadużywający wina, przyjaciel celników i grzeszników.*** I mądrość**** jest usprawiedliwiona na podstawie swych czynów.*****[*470 8:20][**470 9:10; 500 2:2][***470 9:11; 490 15:1-2; 490 19:7][****530 1:24][*****Może znaczyć, w zależności od przyjętego znaczenia spójnika καί, np.: (1) A mądrość… Mądra ocena zawsze bierze pod uwagę czyny (490 7:35;490 15:2). (2) I mądrość… Mądrość Żydów wystawiła sobie świadectwo w ich czynach (ironiczne; por. w. 25).]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Przyszedł Syn Człowieka jedzący i pijący i mówią: Oto człowiek żarłoczny i pijący wino, poborców przyjaciel i grzeszników. I usprawiedliwiona została - mądrość z czynów jej.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Przyszedł Syn człowieka jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i nadużywający wina celników przyjaciel i grzeszników i została uznana za sprawiedliwą mądrość z dzieci jej