Porównanie tłumaczeń Mt 3:12

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Którego wiejadło w ręku Jego, i oczyści klepisko Jego, i zbierze razem zboże Swoje do składu zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
w Jego ręku jest przetak* i (dokładnie) wyczyści swoje klepisko, zbierze swoje ziarno do spichrza,** plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym.***[*290 41:16; 300 15:7][**470 13:30; 730 14:15][***220 20:26; 290 34:8-10; 290 66:24; 470 13:49-50; 650 10:27; 730 20:15]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Którego wiejadło w ręku jego i wyczyści klepisko jego i zbierze zboże jego do składu, zaś plewę spali ogniem nieugaszonym.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę swoję do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisku swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Ma On w ręku przetak i oczyści swoje klepisko: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ma On w ręku szuflę, którą oczyści swe klepisko: zboże zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do ugaszenia”.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Ma On w swoim ręku szuflę do przewiewania zboża. Dokona oczyszczenia na swoim klepisku i zbierze swoje ziarna w swoim spichrzu, a plewy spali ogniem nieugaszonym”.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Trzyma w rękach szuflę, aby oczyścić pszenicę na klepisku; ziarno zgarnie do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nie gaśnie.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
W Jego ręku sito do czyszczenia zboża! I oczyści swoje zboże. Ziarno zgromadzi w śpichlerzu, a plewy spali w nie gasnącym ogniu.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Лопата в Його руці, і Він вичистить свій тік та збере Свою пшеницю до засіків, полову ж спалить невгасним вогнем.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
którego to wiejadło w tej ręce jego, i wystawi do oczyszczenia na wskroś klepisko swoje, i zbierze do razem zboże swoje do składnicy, zaś plewę z góry spali ogniem niegaszonym.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
On ma w swojej ręce wiejadło i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ma On ze sobą wiejadło i wyczyści swe klepisko, zbierając pszenicę do spichlerza, a słomę paląc w ogniu nieugaszonym!".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ma on w ręce szuflę do odwiewania i całkowicie oczyści swe klepisko, i zbierze swą pszenicę do spichrza, ale plewy spali ogniem nieugaszonym”.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
On potrafi oddzielić plewy od ziarna i wszystko oczyścić—ziarno zbierze do magazynu, a plewy spali w niegasnącym ogniu.