Porównanie tłumaczeń Mt 7:18

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Nie jest w stanie drzewo dobre owoców złych wydawać [przynosić], i nie drzewo zgniłe owoców dobrych wydawać [przynosić].
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie może drzewo dobre owoców niegodziwych czynić ani drzewo zgniłe owoców dobrych czynić
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Dobre drzewo nie jest w stanie wydawać złych owoców ani bezużyteczne drzewo wydawać pięknych owoców.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie może drzewo dobre owoców niegodziwych czynić ani drzewo zgniłe owoców dobrych czynić