Porównanie tłumaczeń J 3:13

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
I nikt nie wstępuje na niebiosa jeśli nie z nieba który zszedłby, Syn człowieka,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
A nikt wstępuje do nieba jeśli nie Ten z nieba który zstąpił Syn człowieka który jest w niebie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A nikt nie wstąpił do nieba i nie przebywał tam, jak tylko Ten, który zstąpił z nieba - Syn Człowieczy.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I nikt (nie) wstąpił do nieba, jeśli nie (ten) z nieba (który zstąpił), Syn Człowieka.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
A nikt wstępuje do nieba jeśli nie (Ten) z nieba który zstąpił Syn człowieka który jest w niebie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Nikt z ludzi nie przebywał w niebie; o niebie może mówić tylko Ten, który stamtąd przyszedł — Syn Człowieczy.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A żaden nie wstąpił do nieba, jedno który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
A nikt nie wstąpił do nieba poza Tym, który z niego przybył - Synem Człowieczym.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił: oprócz Syna Człowieczego.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Do nieba przecież nie wszedł nikt prócz Syna Człowieczego, który z nieba przyszedł.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Ніхто не піднісся на небо, - тільки той, що зійшов з неба: Син Людський, [що на небі].
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
I nikt nie wstąpił w górę trwale do tego nieba, jeżeli nie ten z wewnątrz tego nieba w punkcie czasowym zstąpiwszy w dół, ten syn tego człowieka.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Także nikt nie wszedł do niebios, lecz tylko Ten, który zszedł z niebios; Syn Człowieka, który jest w Niebie.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Nikt nie wstąpił do nieba. Jest tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Ponadto nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Nikt jednak nie wstąpił do nieba oprócz Mnie, Syna Człowieczego. Stamtąd bowiem przyszedłem.