Porównanie tłumaczeń J 3:14

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak zostać wywyższonym trzeba Synowi człowieka,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu tak zostać wywyższonym trzeba Synowi człowieka
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I jak Mojżesz wywyższył węża* na pustyni,** tak musi być wywyższony*** Syn Człowieczy,[*40 21:4-9][**Jan łączy wyniesienie na krzyż z wyniesieniem do chwały (500 8:28;500 12:32, 34; por. 290 52:13-53:12). Wąż został zniszczony za Hiskiasza (120 18:4).][***500 8:28; 500 12:32]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I jako Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak wywyższonym zostać trzeba Synowi Człowieka,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu tak zostać wywyższonym trzeba Synowi człowieka
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak On musi być wywyższony,
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższon był Syn człowieczy,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższyła węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
A jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko na slupie węża miedzianego, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Przekład literacki
Biblia Poznańska
I jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak też musi być podwyższony Syn Człowieczy,
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Як Мойсей підняв змію в пустині, так треба, щоб піднятий був Син Людський,
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
I z góry tak jak Moyses wywyższył wiadomego węża w wiadomej spustoszonej i opuszczonej krainie, w ten właśnie sposób mogącym zostać wywyższonym obowiązuje uczynić wiadomego syna wiadomego człowieka,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak jest słuszne, by został wywyższony Syn Człowieka;
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jak Mosze wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
I jak Mojżesz uniósł w górę węża na pustkowiu, tam musi być uniesiony w górę Syn Człowieczy,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Podobnie jak wąż, który na pustyni został podniesiony w górę przez Mojżesza, tak i Ja, Syn Człowieczy, również muszę zostać podniesiony w górę,