Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wierzący w Niego nie jest sądzony. Nie wierzący już jest osądzony, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten który wierzy w Niego nie jest sądzony ten zaś nie który wierzy już jest osądzony gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego Syna Boga
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto wierzy w Niego, nie będzie1) sądzony;2) kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego3) Syna Bożego.4)[1)nie będzie, οὐ κρίνεται, tj. nie jest, praes. fut., l. nie podlega sądowi; J 3:18L.][2)J 5:24][3)J 1:14; 1J 4:9][4)J 3:36]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wierzący w niego nie jest sądzony*; zaś nie wierzący już osądzony* został, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. [* Albo "potępiony".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) który wierzy w Niego nie jest sądzony (ten) zaś nie który wierzy już jest osądzony gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego Syna Boga
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Хто вірить у нього, не буде засуджений; а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem; lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego Syna Bożego.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Kto wierzy weń, nie bywa sądzon; a kto nie wierzy, już osądzony jest, iż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Boga.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Kto wierzy w Niego, nie podlega sądowi; a kto nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Kto wierzy w Syna, jest wolny od sądu, a kto nie wierzy, jest już osądzony, bo nie uwierzył w jedynego Syna Bożego.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Ten obecnie wtwierdzający jako do rzeczywistości do niego nie jest rozstrzygany; ten zaś nie obecnie wtwierdzający, już od przeszłości jest rozstrzygnięty, że nie w przeszłości trwale wtwierdził do wiadomego imienia wiadomego jedynorodzonego syna wiadomego boga.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Kto w niego wierzy nie zostanie oskarżony; a niewierzący już został oskarżony, gdyż nie uwierzył co do Imienia jednorodzonego Syna Boga.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Ci, którzy pokładają w nim ufność, nie są sądzeni; ci, którzy nie ufają, już zostali osądzeni, bo nie złożyli ufności w tym, który jest jedynym i niepowtarzalnym w swym rodzaju Synem Bożym.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Kto w niego wierzy, nie ma byś osądzony. Kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Ten, kto Mu wierzy, nie podlega potępieniu. Ale ten, kto Mu nie wierzy, już został osądzony, bo nie uwierzył jedynemu Synowi Bożemu.