Porównanie tłumaczeń J 3:18

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Wierzący w Niego nie jest sądzony. Nie wierzący już jest osądzony, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga.
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten który wierzy w Niego nie jest sądzony ten zaś nie który wierzy już jest osądzony gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego Syna Boga
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Kto wierzy w Niego, nie podlega osądowi; kto zaś nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Wierzący w niego nie jest sądzony*; zaś nie wierzący już osądzony* został, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. [* Albo "potępiony".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
(Ten) który wierzy w Niego nie jest sądzony (ten) zaś nie który wierzy już jest osądzony gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego Syna Boga