Porównanie tłumaczeń Dz 16:10

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś to widzenie zobaczył zaraz poszukaliśmy wyjść do Macedonii dochodząc że przywołał nas Pan ogłosić dobrą nowinę im
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy im głosili ewangelię.*[*510 26:19-20]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Gdy zaś (to) widzenie zobaczył*, zaraz poszukaliśmy, (aby) wyjść do Macedonii, wywodząc, że przywołał sobie nas Bóg, (aby) ogłosić dobrą nowinę im. [*"widzenie zobaczył" - figura etymologica.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Gdy zaś (to) widzenie zobaczył zaraz poszukaliśmy wyjść do Macedonii dochodząc że przywołał nas Pan ogłosić dobrą nowinę im
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy im głosili ewangelię.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A ujrzawszy to widzenie, zaraześmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangieliję.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A gdy ujźrzał widzenie, natychmiast staraliśmy się iść do Macedonijej, będąc upewnieni, iż nas Bóg wezwał ku powiedaniu im Ewanielijej.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Kiedy tylko zobaczył to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg wezwał nas, abyśmy głosili im Dobrą Nowinę.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Po tym widzeniu staraliśmy się natychmiast wyruszyć do Macedonii. Byliśmy bowiem przekonani, że Bóg nas wzywa, by tam głosić Ewangelię.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Gdy tylko otrzymał tę wizję, zaraz staraliśmy się wybrać do Macedonii, wnioskując, że sam Bóg nas wzywa, abyśmy im zanieśli ewangelię.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Po tym widzeniu staraliśmy się natychmiast wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że sam Bóg wzywa nas, byśmy i tam zanieśli Dobrą Nowinę.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Po tym widzeniu natychmiast staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg wzywa nas do głoszenia im dobrej nowiny.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Як побачив він те видіння, враз постарались ми піти до Македонії, збагнувши, що Бог покликав нас благовістити їм.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A kiedy zobaczył to widzenie, zaraz pragnęliśmy wyjść do Macedonii, wnioskując, że Pan nas powołuje, by ogłosić im dobrą nowinę.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Gdy tylko ujrzał to widzenie, nie traciliśmy czasu, szykując się do wyruszenia do Macedonii; bo doszliśmy do wniosku, że Bóg powołał nas, abyśmy głosili im Dobrą Nowinę.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Zaraz po tym jego widzeniu staraliśmy się udać do Macedonii, wnioskując, że Bóg nas wezwał, abyśmy im oznajmili dobrą nowinę.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
To sprawiło, że postanowiliśmy udać się do Macedonii. Uznaliśmy bowiem, że to sam Bóg posyła nas, aby głosili tam dobrą nowinę.