Porównanie tłumaczeń Dz 16:13

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Także dnia szabatów wyszliśmy na zewnątrz miasta obok rzeki gdzie było wnioskowane modlitwa być i usiadłszy mówiliśmy do które zeszły się kobiet
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A w dzień szabatu* wyszliśmy za bramę nad rzekę,** gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy;*** tam usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.[*510 13:14][**150 8:15; 230 137:1][***Miejsce modlitwy nad rzeką łączyło się z obmywaniami rytualnymi.]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Dnia szabatu wyszliśmy na zewnątrz bramy w stronę rzeki, gdzie sądziliśmy, (że) modlitwa być*. I usiadłszy mówiliśmy (do) (tych). (które się zeszły), kobiet. [* Składniej: "że odbywa się modlitwa".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Także dnia szabatów wyszliśmy na zewnątrz miasta obok rzeki gdzie było wnioskowane modlitwa być i usiadłszy mówiliśmy (do) które zeszły się kobiet
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A w dzień sabatu wyszliśmy przed miasto nad rzekę, gdzie zwykły bywać modlitwy, a usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się tam były zeszły.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
A w dzień sobotni wyszliśmy z bramy nad rzekę, gdzie się zdało, aby bywała modlitwa. I usiadszy, mówiliśmy do niewiast, które się były zeszły.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
W dzień szabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, zbierano się na modlitwę. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
W szabat wyszliśmy za miasto nad rzekę. Sądziliśmy, że jest to miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zebrały.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
W szabat wyszliśmy poza bramę miasta nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. Usiedliśmy tam i rozmawialiśmy z zebranymi kobietami.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
W najbliższy sabat wyszliśmy za mury miejskie nad rzeką, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które tam się zebrały.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
W dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z kobietami, które się tam zeszły.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
А в суботу вийшли за браму до річки, де за звичаєм, було молитовне місце, і, посідавши, говорили до жінок, що зібралися.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Lecz w okresie szabatów wychodziliśmy na zewnątrz miasta od strony rzeki, gdzie mieliśmy w zwyczaju być na modlitwie, i siedząc, mówiliśmy zgromadzonym kobietom.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
potem, w szabbat, wyszliśmy za bramę, nad rzekę, gdzie - jak mniemaliśmy - zbierał się minjan. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z kobietami, które się tam zeszły.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, jest miejsce modlitwy: i usiadłszy, przemówiliśmy do zgromadzonych niewiast.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
W szabat udaliśmy się za miasto, nad rzekę, gdzie—jak sądziliśmy—ludzie zbierają się na modlitwę. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z zebranymi tam kobietami.