Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:11

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
i tacy jacyś byliście ale obmyliście się ale zostaliście poświęceni ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Boga naszego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
A takimi niektórzy (z was) byli; ale obmyliście się,* ale doznaliście uświęcenia,** ale zostaliście usprawiedliwieni*** w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu naszego Boga.[*510 22:16; 560 5:26; 630 3:3-7; 650 10:22; 730 7:14; 730 22:14][**530 1:2; 520 6:19][***520 8:30]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
I tacy jacyś byliście. Ale obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych, w imieniu Pana, Jezusa Pomazańca* i w Duchu Boga naszego. [* Inne lekcje:,,Pomazańca Jezusa"; "Jezusa"; "naszego Jezusa"; "naszego Jezusa Pomazańca".]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i tacy jacyś byliście ale obmyliście się ale zostaliście poświęceni ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Boga naszego
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, i w Duchu naszego Boga.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I tymeście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
A takimi właśnie byli niektórzy z was. Ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Takimi byli niektórzy spośród was, ale zostaliście obmyci, uświęceni, uznani za sprawiedliwych w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
I takimi niektórzy byliście. Lecz obmyliście się, lecz dostąpiliście uświęcenia, lecz przyjęliście usprawiedliwienie w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, i w Duchu Boga naszego.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Tacy byli niektórzy z was, ale obmyliście się, Bóg was uświęcił i usprawiedliwił przez swojego Ducha i Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Niektórzy z was takimi wprawdzie byli, lecz już zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І такими були деякі з вас; але ви обмилися, але ви освятилися, але ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A tacy niektórzy byli; ale się obmyliście, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w Imieniu Pana Jezusa i w Duchu naszego Boga.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Tak niektórzy z was postępowali. Ale oczyściliście się, zostaliście zastrzeżeni dla Boga, uznano was za sprawiedliwych poprzez moc Pana Jeszui Mesjasza i Ducha naszego Boga.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
A przecież takimi byli niektórzy z was. Ale zostaliście umyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za prawych w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz duchem naszego Boga.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
A wy tacy właśnie byliście! Wasze grzechy zostały jednak zmyte i zostaliście przeznaczeni dla Boga oraz uniewinnieni dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, i Duchowi naszego Boga.