Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:14

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas przez swoją moc wskrzesi.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zaś Bóg Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc Jego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego