Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:14

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bóg zaś i Pana wskrzesił,1) i nas przez swoją moc2) wskrzesi.3)[1)Dz 2:24; Rz 6:9][2)Rz 8:11; 1Kor 15:15; 2Kor 4:14][3)Mt 22:29; Ef 1:19-20]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zaś Bóg Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc Jego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego