Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:14

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bóg zaś i Pana wskrzesił,* i nas przez swoją moc** wskrzesi.***[*510 2:24; 520 6:9][**520 8:11; 530 15:15; 540 4:14][***470 22:29; 560 1:19-20]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Zaś Bóg Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc Jego.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego