Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:15

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Nie wiecie że ciała wasze członki Pomazańca jest są wziąwszy więc członki Pomazańca uczyniłbym nierządnicy członkami nie oby stał się
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa?* Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? W żadnym razie![*520 12:5; 530 12:27; 560 5:30]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Nie wiecie, że ciała wasze członkami Pomazańca są? Zabrawszy więc członki Pomazańca, uczynię nierządnej członkami? Nie może stać się!
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Nie wiecie że ciała wasze członki Pomazańca jest (są) wziąwszy więc członki Pomazańca uczyniłbym nierządnicy członkami nie oby stał się