Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Życiowe wprawdzie więc sądzenia jeśli mielibyście którzy są bez znaczenia w zgromadzeniu tych sądzacie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jeśli więc macie (do rozstrzygnięcia) sprawy życiowe, to (dlaczego jako sędziów) sadzacie ludzi bez znaczenia w zgromadzeniu?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Życiowe więc sądzenia jeśli macie*, (to) za nic mianych w (społeczności) powołanych tych właśnie sadzacie**? [* W oryginale zdanie warunkowe.] [** W sensie: wybieracie sobie na sędziów.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Życiowe wprawdzie więc sądzenia jeśli mielibyście którzy są bez znaczenia w zgromadzeniu tych sądzacie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
I jeśli takie macie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie na sędziów ludzi bez znaczenia w kościele?
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Jeśli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w kościele.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przeto jeźlibyście mieli sądy o rzeczy doczesne, tych, którzy są najpodlejsi we zborze, na sąd wysadzajcie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Jeśli tedy będziecie mieć sądy świeckie, którzy są wzgardzeni w kościele, tych wysadźcie na sądzenie!
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, zwracacie się do ludzi za nic uważanych w Kościele!
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą?
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Jeżeli więc macie do rozstrzygnięcia sprawy życia codziennego, to czy waszymi sędziami czynicie właśnie tych, którzy nic nie znaczą w Kościele?
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Sprawy z codziennego życia, o ile takie macie, oddawajcie pod sąd pokornych w Kościele.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Kiedy więc macie spory życia codziennego, to sadzacie [jako sędziów] takich, którzy w Kościele żadnego miejsca nie zajmują?
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Czemu więc spory w zwykłych sprawach życiowych oddajecie do rozstrzygnięcia sędziom, którzy nie mają uznania w Kościele?
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Dlaczego więc do wydawania wyroków o tych sprawach wybieracie na sędziów tych, którzy w Kościele nic nie znaczą?
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
А ви, маючи житейські судові справи, поставте суддями тих, що в церкві вважаються найменшими.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zatem jeśli macie doczesne rozstrzygnięcia, to jako sędziów sadzajcie tych zlekceważonych w zgromadzeniu wybranych.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Jeśli zatem trzeba rozsądzić sprawy codziennego życia, czemu powierzacie to ludziom, którzy nie mają we Wspólnocie Mesjanicznej żadnego znaczenia?
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Jeśli więc istotnie macie do rozsądzenia sprawy tego życia, czyż sędziami czynicie ludzi, których w zborze uważa się za nic?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Po co więc chodzicie z takimi problemami do sędziów, którzy przecież nie są wierzący?