Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:4

I Koryntian rozdział 6 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Życiowe wprawdzie więc sądzenia jeśli mielibyście którzy są bez znaczenia w zgromadzeniu tych sądzacie
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Jeśli więc macie (do rozstrzygnięcia) sprawy życiowe, to (dlaczego jako sędziów) sadzacie ludzi bez znaczenia w zgromadzeniu?
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Życiowe więc sądzenia jeśli macie*, (to) za nic mianych w (społeczności) powołanych tych właśnie sadzacie**? [* W oryginale zdanie warunkowe.] [** W sensie: wybieracie sobie na sędziów.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Życiowe wprawdzie więc sądzenia jeśli mielibyście którzy są bez znaczenia w zgromadzeniu tych sądzacie