Porównanie tłumaczeń 1Kor 6:6

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo brat z bratem sądzi się1) – i to przed niewierzącymi![1)2Kor 6:14; 1Tm 5:8]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale brat z bratem sądzi się, i to przed niewierzącymi?
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Але брат з братом судиться - та ще й перед невірними.
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Brat pozywa brata — i to przed niewierzącymi!
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A tymczasem brat z bratem się procesuje, i to przed niewierzącymi.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi?
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi?
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi!
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Ale brat procesuje się z bratem, i to przed niewierzącymi?
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Tymczasem brat procesuje się z bratem, i to przed niewierzącymi!
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Lecz oto brat procesuje się z bratem, i to przed niewierzącymi!
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewierzącymi.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Jak to wygląda, że brat z bratem się procesuje i to jeszcze przed niewierzącymi?
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
A brat sądzi się z bratem, i to przed niewierzącymi?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
A tu brat wnosi sprawę przeciw bratu, i to przed niewierzącymi!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
lecz brat idzie z bratem do sądu, i to przed niewierzących?
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Czy musicie oskarżać się przed niewierzącymi?