Porównanie tłumaczeń 1J 4:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
W tym poznajemy Ducha Boga: każdy duch wyznający Jezusa Pomazańca w ciele przybyłego z Boga jest,
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Po tym znacie Ducha Boga wszelki duch który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przychodzącego z Boga jest
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele,1) jest z Boga,2) 3)[1)J 1:14; Rz 8:3; 1Tm 3:16][2)Możliwe tłum. ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα : (1) który przyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele... por. 2J 7; (2) który przyznaje, że Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł w ciele... jeśli tak, to byłby to jedyny przyp., w którym Druga Osoba Trójcy została nazwana Jezusem Chrystusem przed wcieleniem; (3) który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele... Ta opcja byłaby pewniejsza z rodz. przed Chrystus. Mimo że go brak, jest ona najbardziej wymagająca. Badana osoba musiałaby bowiem przyznać, że Jezus jest Chrystusem, a ponadto Chrystusem, który przyszedł w ciele. Za opcją tą przemawia: (a) fakt, że w 1J 4:3 mowa jest tylko o Jezusie, a nie o Jezusie Chrystusie; (b) J 9:22 w kont. jego brzmienia w P 66 i P 75 : 1J 4:2L.][3)1Kor 12:3]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(Po) tym poznajecie ducha Boga: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przybyłego, od Boga jest,
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Po tym znacie Ducha Boga wszelki duch który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przychodzącego z Boga jest